Förmågan att kommunicera tydligt, korrekt och på ett sätt så att andra vill lyssna är en utmaning i snart sagt alla typer av branscher och verksamheter. Att praktiskt öva den förmågan var temat då Ordrums Fredrik Mattsson fick äran att arbeta med företrädare för en grupp specialister från Göteborg, Malmö och Stockholm inom områden som puts och tegel hos Brukspecialisten.

Mönstret i Södra husets golv på Frescati symboliserar ett löpande band i den kunskapsfabrik som den högre utbildningen är. Detta var i alla fall en av arkitektens visioner. Det är sådant vi lär oss när vi håller kurs i kommunikation för doktorander i filosofi vid Stockholms universitet.

Instruktioner i personalrummet.

2018 är valår och nu drar valrörelsen igång. Hur tala så att andra vill lyssna? var frågan då Fredrik Mattsson talade inför ett av våra riksdagspartier nyligen. Orden på väggarna i salen var inte ett av partiets nya slogans. Men utsikten är fantastisk från Ersta konferens och hotell i Stockholm. Konsten att övertyga ligger i konsten att få andra att vilja lyssna. Konsten att övertala däremot har nog mer med fruktan att göra.

Ibland är det dags för mingel och fest på jobbet! Talarforum delade nyligen ut pris till förra årets talare, moderator,  genombrott och hederspris under Talargalan på Södra Teatern i Stockholm och Ordrum hade nöjet att delta. Talarforum är Sveriges största talarförmedlare och Ordrum anlitas av dem regelbundet. Tack för festen! På bilden Ordrums Erik Mattsson och Fredrik Mattsson på röda mattan, tillsammans med Elizabeth Kuylenstierna, ledarskapskonsult, föreläsare och författare. Bild: Cecilia Cia Liljeton.

Ordrums Camilla Rönngren och Fredrik Mattsson har under två dagar i början av året och i två olika sammanhang arbetat på uppdrag av Almi företagspartner i Uppsala. Temat var kommunikation – konsten att nå fram och blir förstådd, både i den interna kommunikationen på arbetsplatsen såväl som gentemot kunder. Almi företagspartner arbetar med rådgivning och hjälp med finansiering i företagandets alla faser. Vi tackar för förtroendet. 

 

Om inte forskarna – som ju faktiskt vet hur saker och ting ligger till –  vill och kan kommunicera det de kommit fram till, vem ska vi då lyssna till? Risken är överhängande att vi istället lyssnar på de högljudda, de som ofta påstår utan att egentligen veta något alls. Fake news istället för news.

Sedan 2015 utbildar Ordrum doktorander på Chalmers i Populärvetenskaplig presentation. Under 2018 ska vi dessutom ge doktorandkurser för såväl Uppsala universitet som Stockholms universitet. Kurslitteratur är Talarkokboken. Allt handlar om att göra det svåra begripligt. Less is more. Kort är inte bara gott – det är också livsnödvändigt.

Hur uppfattas jag? Vill du bli bättre på att kommunicera är det en viktig fråga att få svar på. Och nu kan du få det – med hjälp av vårt verktyg Uppfattas. Istället för julkort vill vi ge dig en gratis licens i julklapp (värde 250 kr). Använd formuläret nedan.

 
 

God Jul önskar
Erik – Fredrik – Camilla – Marit
Ordrum AB

(Vi delar ut 50 licenser – först till kvarn gäller)

I slutet av november möttes mötesproffs från Göteborgs universitet för att inspireras och resonera kring hur man kan åstadkomma ännu bättre möten. Ordrums Erik Mattsson var moderator och föreläste på temat ”Det goda mötet”. Erik delade med sig av tips ur Möteskokboken för att få såväl små som stora möten att bli mer av det de är tänkta att vara: möten människor emellan.

Under hösten talartränar Ordrums Fredrik Mattsson ett stort antal personer. Målet med träningen är att finna vägar att både nå ut – och in – med sitt budskap. Att ta reda på hur man uppfattas i en talarsituation är ett första steg för att kunna göra aktiva val och få ett hum om vad du behöver stärka och vad du behöver tona ner i det egna beteendet. Att behärska konsten att tala inför andra är en praktisk färdighet och därför är det praktisk träning som står på agendan då Fredrik under hösten träffar personer från så skilda verksamheter som till exempel offentlig sektor och fordonsindustrin.

Möteskokboken I, som utkom första gången 2009 har nu kommit i en nyutgåva. Boken, som är skriven av Anna Jöborn och Erik Mattsson, handlar om grunderna för det lyckade mötet och innehåller en lång rad handfasta råd och tips till dig som leder ett möte, såväl det mindre veckomötet, som den större konferensen. ”Praktiskt och användbart för chefer, arbetsledare  med flera”, som Upsala Nya Tidning skrev i sin näringslivsbilaga Uppgång nyligen. Finns att titta närmare på i vår webbutik.  Den 19 januari 2018 ger vi en öppen kurs om mötesledning. Välkommen att anmäla dig här.

Top