Effektiva möten – utbildningsprogram

Vill ni göra en större satsning under en längre tid för att verkligen höja kompetensen? Då passar ett utbildningsprogram bäst. Här skräddarsyr vi en kombination av olika insatser, föreläsningar och kurser efter era behov.

Effektiva möten

Utbildningsprogram

Nedan finns ett exempel på hur ett utbildningsprogram kan se ut, men vi skräddarsyr gärna en lösning just för er:

Föreläsning: SÅ skapaR VI EFFEKTIVA möten

Som inledning på hela utbildningsprogrammet håller vi en storföreläsning. Syftet är att göra alla medvetna om att organisationen nu har bestämt sig för att sätta fokus på att höja möteskompetensen. Att alla involveras är en av de främsta framgångsfaktorerna.

Målgrupp: Hela personalen (max 500 deltagare)

Läs mer om föreläsningen här.

Endagskurs: MÖTESTEKNIK FÖR ALLA

Som ett andra steg håller vi en eller flera workshopsdagar där arbetsgrupper som håller möten tillsammans arbetar med hur man kan förbättra sina möten.
Målgrupp: Arbetsgrupper som deltar i gemensamma möten (max 30 deltagare)

Läs mer om kursen här.

Endagskurs: MÖTESLEDNING I PRAKTIKEN

Som ett sista steg håller vi en fördjupande kurs för dem som ofta har rollen som mötesledare.

Målgrupp: Chefer/ledare som håller möten (max 14 deltagare)

Läs mer om kursen här.

Ett lämpligt nästa steg är sedan att arbeta vidare med organisationens ledningsgrupper, projektgrupper eller andra grupperingar som håller regelbundna möten.


Dokumentation

Följande material ingår:


    Direktkontakt


    MejlTelefon