Effektiva möten – utbildningsprogram

Vill ni göra en större satsning under en lite längre tid för att verkligen höja kompetensen? Då passar ett utbildningsprogram bäst. Här skräddarsyr vi en kombination av olika insatser, föreläsningar och kurser efter era behov.

Effektiva möten

Utbildningsprogram

Nedan finns ett exempel på hur ett utbildningsprogram kan se ut, men vi skräddarsyr gärna en lösning just för er:

Föreläsning: SÅ skapaR VI EFFEKTIVA möten

Som inledning på hela utbildningsprogrammet håller vi en storföreläsning. Syftet är att göra alla medvetna om att organisationen nu har bestämt sig för att sätta fokus på att höja möteskompetensen. Att alla involveras är en av de främsta framgångsfaktorerna.

Målgrupp: Hela personalen (max 500 deltagare)

Läs mer om föreläsningen här.

Endagskurs: MÖTESLEDNING I PRAKTIKEN

Som ett andra steg håller vi en fördjupande kurs för dem som ofta har rollen som mötesledare.

Målgrupp: Chefer/ledare som håller möten (max 14 deltagare)

Läs mer om kursen här.

Endagskurs: masterclass i MÖTESLEDNING

Som nästa steg genomför vi en masterclass för den grupp inom organisationen som arbetar mest med att leda möten.

Målgrupp: Chefer/ledare som leder möten (max 6 deltagare)

Ett lämpligt nästa steg är sedan att arbeta vidare med organisationens ledningsgrupper, projektgrupper eller andra grupperingar som håller regelbundna möten.


Dokumentation

Följande material ingår:


Direktkontakt


MejlTelefon