Effektiva möten – utbildningsprogram

För dig som vill höja möteskompetensen i hela din organisation har vi ett koncept i flera steg.

Effektiva möten

Utbildningsprogram

Vi anpassar upplägget efter era behov. Nedan finns ett exempel på hur ett utbildningsprogram kan se ut.

Föreläsning: SÅ skapaR VI EFFEKTIVA möten

Som inledning på hela utbildningsprogrammet håller vi en föreläsning för hela personalen. Syftet är att göra alla medvetna om att organisationen nu har bestämt sig för att sätta fokus på att höja möteskompetensen. Att alla involveras är en av de främsta framgångsfaktorerna.

Dåliga möten blir dyra möten. Det finns emellertid ett antal enkla saker vi kan göra för att höja vår gemensamma möteskompetens. Det handlar både om struktur och kultur, både om dem som leder mötet och om det som är deltagarnas ansvar. I föreläsningen tittar vi närmare på hur framgångsrika organisationer arbetar och lånar knep och tekniker från dem.

Målgrupp: Alla medarbetare.

Läs mer om föreläsningen här.

Endagskurs: MÖTESLEDNING I PRAKTIKEN

Som ett andra steg håller vi en fördjupande kurs för dem som ofta har rollen som mötesledare.

Kursen ger deltagarna en grundläggande utbildning i konsten att leda möten. Kursdagen är praktisk. Vi talar om vad som ligger i mötesledarrollen och hur du på bästa sätt axlar den rollen. Vi pratar om mötesmetoder, vi provar dessa i praktiken och reflekterar kring det vi testar.

Målgrupp: Medarbetare som leder möten (max 14 deltagare)

Läs mer om kursen här.

Endagskurs: masterclass i MÖTESLEDNING

Som nästa steg genomför vi en masterclass för den grupp inom organisationen som arbetar mest med att leda möten.

Deltagarna tar med sig ett mötesupplägg till kursdagen. De får sedan feedback på sitt  kort upplägg och får möjlighet att arbeta vidare med det. Här är fokus på praktiska individuella övningar och feedback.

Målgrupp: Medarbetare som leder möten (max 6 deltagare)

Ett lämpligt nästa steg är sedan att arbeta vidare med organisationens ledningsgrupper, projektgrupper eller andra grupperingar som håller regelbundna möten.


Dokumentation

Följande material ingår:


Direktkontakt


MejlTelefon