Kommunikation på riktigt

Ordrum arbetar med utveckling av ledare, medarbetare och grupper. Vi utbildar i presentationsteknik, mötesledning och bemötande. Vi erbjuder skräddarsydda utbildningsprogram såväl som föreläsningar och kurser – digitalt, fysiskt och i hybridform.

Presentationsteknik

Ett bra tal kan förändra livet. Dåliga presentationer skapar frustration hos lyssnarna och raserar talarens förtroende. Vi assisterar med kurser och personlig talarträning. Vi hjälper dig att nå fram.

 Läs mer →

Effektiva möten

Dåliga möten är dyra möten. Vi hjälper chefer och ledare att leda och designa sina digitala, fysiska och hybrida möten bättre. Hos oss kan du också boka moderatorer och processledare. Vi hjälper er skapa meningsfulla möten.

 Läs mer →

Bemötande

Ett gott bemötande minns vi länge, ett dåligt bemötande glömmer vi aldrig. I vår simulator – Kommunikations­labbet® – kan ni träna knepiga situationer mot verkliga aktörer. Vi hjälper er att bemöta bättre.

 Läs mer →

Populära föreläsningar & webbinarier

Mötesledning för en global och digital värld

Digitaliseringen har gjort det möjligt att möta nästa vem som helst var som helst. Men vad händer när tekniken inte längre är det stora problemet? Hur kommunicerar man effektivt när…

1–1 ½ tim | Format: digitalt/fysiskt | Språk: svenska/engelska | Boka ⟶

Kommunikation – lättare sagt än gjort

Hur kommer det egentligen sig att vi så lätt missförstår varandra? Handlar det om beteendet eller är det ordvalet? Räcker det inte att bara vara sig själv?…

1-1 ½ tim | Språk: svenska/engelska | Format: fysiskt/digitalt | Boka ⟶

Kommunikation för chefer

Kommunikationens betydelse blir allt större i vårt komplexa arbetsliv. Ledare som är skickliga på att kommunicera är ofta de som ligger bakom såväl en god arbetsmiljö som en effektiv organisation.

1–3 tim | Format: fysiskt/ digitalt | Språk: svenska/engelska | Boka ⟶

Från härskartekniker till det goda samtalet

Föreläsning kring intern kommunikation. Med hjälp av Berit Ås fem klassiska härskartekniker diskuterar vi utmaningar i den vardagliga kommunikationen på jobbet. Två föreläsare som belyser och illustrerar temat ur olika…

1 ½ –3 tim | Format: fysisk föreläsning | Boka ⟶

Vi är varandras arbetsmiljö – om bemötande på jobbet

Föreläsning om vanliga utmaningar i kommunikation på jobbet. Om våra vanor och roller och hur ditt beteende påverkar andra. Om medveten kommunikation. Om förmågan att ta och ge kritik.

2–3 tim | Format: fysiskt/digitalt | Boka ⟶

Hur lyfter vi våra möten gemensamt?

Möten är en av de vanligaste arbetsformerna – men märkligt nog ägnar vi inte så stor uppmärksamhet kring hur vi skapar mer meningsfulla och effektiva möten. I denna föreläsning sätter…

1–1 ½ tim | Format: fysisk/digital | Boka ⟶

Populära kurser

Samtalsmetodik för chefer

I kursen ger vi dig konkreta samtalsverktyg att använda i olika typer av samtal. Att i enskilda samtal kritisera, konfrontera eller ge svåra besked till medarbetare tillhör chefens uppgifter. Dessa…

1–2 dagar | Fysisk kurs | Max 18 pers  | Boka ⟶

TVÅSTEGSKURS: Lär dig hantera olika mötesformat

Det nya möteslandskapet ger stora möjligheter. Nu kan vi mötas på fler sätt än tidigare. Det ställer nya krav på dig som mötesledare. I vår kurs i två steg får…

1½ tim webbinarium + 2-3 tim fysisk kurs | Max 30 pers | Boka ⟶

TVÅSTEGSKURS: Masterclass i presentationsteknik

Är ni en ledningsgrupp som behöver slipa på dragningarna till personaldagen? Är ni en forskargrupp som ska tala på en konferens? Är ni en grupp säljare som vill slipa på…

1 tim + 1 dag | Fysisk/digital kurs | Max 14 pers | Boka ⟶

PROGRAM: Presentation Skills for Groups

Vill ni göra en större satsning under en lite längre tid för att verkligen höja kompetensen? Vi har utvecklat ett utbildningsprogram i presentationsteknik som sträcker sig över 28 dagar och…

15+ timmar under 28 dagar | Hybridkurs | 6–10 deltagare/ grupp | Boka ⟶

Senaste nyheterna

Fantastiskt bemötande i Enköping

Under två dagar föreläste Erik Mattsson för 900 av vård- och omsorgsförvaltningens personal inom Enköpings kommun. Temat var bemötande – såväl inom teamet som i relation till brukare/kunder och klienter.

Bemötande

Läs mer ⟶

Advokaten och retoriken

För en advokat är retoriken central, såväl i mötet med klienten i rättssalen som i mötet med affärskunden. Vi på Ordrum är därför glada över att få fortsätta arbetet med…

Presentationsteknik

Läs mer ⟶

The world within cycling distance

The research community has always been global. Meetings across national and cultural borders are commonplace. Without those meetings there just wouldn’t be any research. But even when it comes to…

Effektiva möten

Läs mer ⟶