Effektiva möten – kurser

Är ni en grupp av kollegor eller chefer inom samma organisation som vill ni gå lite mer på djupet? Vill ni ha möjlighet att diskutera, ställa frågor och arbeta praktiskt? Då passar en kurs bäst. Alla kurser går att beställa internt till din arbetsplats. Vissa kurser ges som virtuella eller som öppna kurser på fasta datum

Kurstyper

Mötesteknik för alla

I denna workshop utgår vi från ett par av era vanligaste möten – ni väljer vilka – och så arbetar vi med dessa möten. Vi tittar på hur man kan…

1 dag: 25% gruppövningar | Max 30 personer | Boka ⟶

Virtuella möten

Virtuella möten är billiga och miljövänliga. Men de är inte alltid särskilt effektiva när deltagare deltar halvhjärtat eller mötesledaren ägnar för mycket tid åt att tala själv. Det finns dock…

1-3 tim | Max 20 personer | Boka ⟶

Virtuell kurs

Mötesledning i praktiken

Kursen ger deltagarna en grundläggande utbildning i konsten att leda möten. Vi talar om vad som ligger i mötesledarrollen och hur du på bästa sätt axlar den rollen. Vi pratar…

1 dag: 20% gruppövningar | Max 14 personer | Boka ⟶

Masterclass i mötesteknik

Detta är en masterclass för en grupp chefer eller ledare (mötesledare) som vill få feedback på ett mötesupplägg de tagit med sig.

1/2-1 dag: 90% individuella övningar | Max 6 pers | Boka ⟶

effektiva möten

Utbildningsprogram

Våra utbildningsprogram passar dig som vill ta ett helhetsgrepp och höja möteskompetensen i hela din organisation.

Läs mer ⟶