Bemötande – program

Vill ni göra en större satsning under en lite längre tid för att verkligen höja kompetensen? Då passar ett utbildningsprogram bäst. Här skräddarsyr vi en kombination av olika insatser, föreläsningar och kurser efter era behov.

Bemötande

Program

Nedan finns ett exempel på hur ett utbildningsprogram kan se ut, men vi skräddarsyr gärna en lösning just för er:

1. Föreläsning: Kommunikationsfärdigheter – nycklar till samarbete, Effektivitet och arbetsglädje

Som inledning på hela utbildningsprogrammet håller vi en storföreläsning. Syftet är att göra alla medvetna om att organisationen nu har bestämt sig för att sätta fokus på bemötandet. Att alla involveras är en av de främsta framgångsfaktorerna för en framgångsrik utbildningssatsning.

Målgrupp: Alla medarbetare.

Läs mer om föreläsningen här.

2. WORKSHoP: Vi är varandras arbetsmiljö

Ett lämpligt andra steg är att titta närmare på några utmanande bemötandesituationer. Detta gör vi i en workshop som är en blandform av föreläsning och  föreställning där två aktörer demonstrerar och visar hur lätt det går snett och hur man gör rätt.

Målgrupp: Medarbetare (max 50 personer)

Läs mer om kursen här.

3. Kommunikationslabbet®

I nästa steg arbetar vi praktiskt med några av de svårare kommunikationssituationerna inom er organisation.

Målgrupp: Medarbetare (max 14 deltagare)

Läs mer om Kommunikationslabbet® här

Kundcase

Bostadsbolag (Utbildning och träning, 50 deltagare)

Vi inledde med en föreläsning om kommunikation och bemötande för hela personalgruppen. Vi betonade beteendets betydelse och vanans makt över oss som kommunikatörer.

Under en serie workshops i mindre grupper fick deltagarna sedan träna bemötande. Vi iscensatte ett antal utmanande kommunikationssituationer hämtade från den egna verksamheten. Deltagarna fick agera sig själva medan två aktörer agerade kunder.

I det avslutande seminariet sammanfattade vi lärdomar från utbildningen och formulerade vägar framåt för det fortsatta förbättringsarbetet.

Landsting (Utbildning och träning, 300 personer)

Vi träffade all personal på landstingets vårdcentraler. Under en inledande halvdag föreläste vi kring bemötande och mellanmänsklig kommunikation. Vad har gott bemötande för betydelse inom vården och hur ser gott bemötande ut? Vad betyder kroppsspråk och ordval?

Under ett antal följande halvdagar arbetade vi mer praktiskt hos varje vårdcentral. Förutom övningar och föreläsning kring mellanmänsklig kommunikation iscensatte vi ett antal utmanande kommunikationssituationer hämtade från den egna verksamheten. Deltagarna fick möjlighet att öva på sin egen yrkesroll.

    Kontakta oss här!


    MejlTelefon