Bemötande – kurser

Är ni en arbetsgrupp, kollegor eller chefer som vill ni gå lite mer på djupet? Vill ni ha möjlighet att diskutera, ställa frågor och arbeta praktiskt? Då passar en kurs bäst.

Kurser

Om ni söker kortare utbildningar, se våra föreläsningar. Om ni vill satsa bredare, se våra program inom bemötande.

WORKSHOP: Teamet och kommunikationen

Hur väl gruppen fungerar definieras oftast av hur väl gruppmedlemmarna kommunicerar med varandra. Allt börjar med självinsikt. Hur kommunicerar jag i gruppen? Hur uppfattas jag av de andra?  Hur tar…

½ -1 dag | Fysisk kurs | Max 30 pers  | Boka ⟶

Det svåra samtalet i praktiken

Kursdag med fokus på konsten att kommunicera klart och respektfullt med medarbetare, klienter, patienter eller kunder du möter i ditt arbete. Om utmaningar och hinder för god kommunikation och handfasta…

1 dag | Fysisk kurs | Max 14 pers  | Boka ⟶

Samtalsmetodik för chefer

I kursen ger vi dig konkreta samtalsverktyg att använda i olika typer av samtal. Att i enskilda samtal kritisera, konfrontera eller ge svåra besked till medarbetare tillhör chefens uppgifter. Dessa…

1–2 dagar | Fysisk kurs | Max 18 pers  | Boka ⟶

Bemötande av patienter och närstående för läkare

Ett respektfullt och empatiskt bemötande och en tydligt kommunikation inom vården har stor betydelse för vårdkvaliteten och patienters och anhörigas tillit. Som läkare ställs du dagligen inför en rad kommunikativa…

1 dag | Fysisk kurs | Max 30 pers  | Boka ⟶

kommunikationslabbet.SE

Träna mot verkliga aktörer

Med hjälp av vår metod Kommunikationslabbet® kan du träna knepiga kommunikationssituationer mot våra aktörer. Utifrån era önskemål och behov utformar vi  samtalscase av den typ ni har i er verksamhet. Med hjälp av dessa får du träna på de typer av samtal som är relevanta för din arbetsvardag - vi agerar motparten på ett verklighetsnära sätt (t ex medarbetaren, patienten eller kunden).  Färdighetsträning i praktiken - med möjlighet att få feedback. Upplägget kan kombineras med föreläsning eller annan typ av interaktiva inslag.

Några exempel

  • Medarbetarsamtal
  • Svåra besked
  • Kundmöte
  • Pitch

Läs mer om Kommunikationslabbet ⟶