Effektiva möten – föreläsningar/ webbinarier

Vill ni ha en gemensam upplevelse? Vill ni ha ett matnyttigt, underhållande och inspirerande inslag för hela personalgruppen?

Föreläsningar/ webbinarier

Om ni vill öva praktiskt, titta närmare på våra kurser. Om ni vill satsa ännu större, se också vårt mer omfattande program i effektiva möten.

 

Så leder du hybrida och digitala möten

Digitala och hybrida möten skiljer sig från det fysiska mötet på många sätt. Dynamiken är en annan. Och det är svårare att skapa interaktivitet. Det digitala mötet ställer högre krav…

1–1 ½ tim | Format: hybrid/ digitalt | Språk: svenska/engelska | Boka ⟶

Mötesledning för en global och digital värld

Digitaliseringen har gjort det möjligt att möta nästa vem som helst var som helst. Men vad händer när tekniken inte längre är det stora problemet? Hur kommunicerar man effektivt när…

1–1 ½ tim | Format: digitalt/fysiskt | Språk: svenska/engelska | Boka ⟶

Hur lyfter vi våra möten gemensamt?

Möten är en av de vanligaste arbetsformerna – men märkligt nog ägnar vi inte så stor uppmärksamhet kring hur vi skapar mer meningsfulla och effektiva möten. I denna föreläsning sätter…

1–1 ½ tim | Format: fysisk/digital | Språk: svenska/engelska | Boka ⟶

Kommunikation för ledare

Ett gott ledarskap ställer stora krav. Det behövs strategisk kompetens och kunskap om ekonomi. Du behöver vara målinriktad och känna din organisation. För att uppnå allt detta måste du kunna…

2–3 tim | Format: fysiskt/ digitalt | Språk: svenska/engelska | Boka ⟶

Hur skriver man ett mötesprotokoll?

    Fyll i ditt namn och din e-postadress för att ladda ner tips på hur man skriver ett mötesprotokoll.