Kort om föreläsningen/webbinariet

 

Målgrupp & användning

Alla chefer, ledare – och andra mötesledare – som vill göra sina hybrida och digitala möten effektivare och mer interaktiva.

Ur innehållet

HUR MAN PLANERAR ETT HYBRID/DIGITALT MÖTE • Förutsättningarna: plattformen och verktygen • Hur disponerar och tidsplanerar man? • Hur ska man tänka i ett mindre arbetsgruppsmöte? • Hur skapar man en hybridkonferens eller ett hub-möte?

VAD ÄR ETT HYBRIDMÖTE?  • Vad menar vi med ett hybridmöte – räcker det att “någon är med på länk” • Vilka grundkrav bör man ställa?

HUR MAN LEDER ETT HYBRID/DIGITALT MÖTE  • Hur skiljer det sig att leda hybridmöten jämfört med digitala möten och fysiska möten? • Vad krävs av mötesledaren? • Delat ledarskap som en teknik • Hur kan man bli vän med kameran?

MÖTESMETODER FÖR HYBRID/DIGITALT MÖTE • Hur skapar man interaktivitet? • Hur åstadkommer man dynamik? • Hur får man deltagarna att komma till tals? • Mötesmetoder som fungerar

HUR ORDNAR MAN MÖTESRUMMET • Hur säkerställer vi att alla syns och hörs?  • Vilken utrustning behöver vi ha? • Hur placerar vi deltagarna?

HUR DELTAR MAN EFFEKTIVT • Hur ska vi bete oss som mötesdeltagare som deltar fysiskt respektive digitalt? • Vilka gemensamma regler fungerar?

FRÅGESTUND & EFTERSNACK • Vad vill du veta mer om?

Varianter

Webbinariet kan om man så önskar fokusera på enbart digitala eller enbart hybrida möten.

Några deltagarkommentarer

“Många bra tips!”
“Infriat min förväntningar, taggad att dela med arbetsgruppen, utveckla och öva, tack!”
“Mycket bra och matnyttig kurs, stort tack!!”

Föreläsare

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Vad är det som gör att vissa människor verkar nästan självlysande? Är det medfött eller…

Lär känna Erik ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik har lång erfarenhet av att utbilda arbetsgrupper i bemötande, mötesledning och presentationsteknik – och praktisk träning i svåra samtal i…

Lär känna Fredrik ⟶

    Kostnadsfri förfrågan

    Med detta formulär kan du göra en förfrågan om vad det skulle kosta att boka föreläsningen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


    svenskaengelska


    mejltelefon