Härskartekniker

Kommunikation människor emellan leder ibland till missförstånd eller konflikter. Begreppet härskartekniker ger några exempel på företeelser när vi av olika skäl kan hamna i situationer med destruktiv kommunikation.

Vilka är härskarteknikerna?

Berit Ås, professor i socialpsykologi, populariserade begreppet härskartekniker redan på 1970-talet. Hon upplevde att hon själv blev utsatt för dessa tekniker, bland annat under sin tid som ledamot i den norska riksdagen, Stortinget. Hon menade att härskartekniker är ett subtilt sätt att förtrycka andra och bevara ojämlika maktförhållanden.

Vi menar att härskartekniker kan användas både medvetet och omedvetet. I dessa filmer vill vi illustrera de fem ursprungliga härskarteknikerna osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och påförande av skuld och skam.

Hur du kan göra när härskartekniker uppkommer och hur man kan arbeta långsiktigt med kommunikationen på jobbet talar vi fördjupat om i våra föreläsningar på temat.

Osynliggörande

Att ägna sin fulla uppmärksamhet åt något annat än den som talar kan vara ett exempel på osynliggörande, att ta åt sig äran av andras jobb eller att hylla någon annans sätt att utföra den uppgift som du är satt att utföra (som i filmen) kan vara ett annat exempel.

Förlöjligande

Humor är ett tveeggat vapen. När humorn blir på bekostnad av någon annan kan resultatet bli det vi kallar förlöjligande. Vi förminskar en person. Här i filmen ett exempel på hur du inte vill bli introducerad när du ska tala inför en grupp.

Undanhållande av information

Du har fått i uppgift att ta reda på ett antal saker inför det gemensamma mötet men när mötet väl genomförs visar det sig att mötets tid och plats har flyttats utan att du har fått reda på det. Det du fått i uppgift att förbereda inför mötet är också redan överspelat och beslut har tagits över ditt huvud. Resultatet blir troligen att du känner dig överkörd och förminskad.

Dubbelbestraffning

Vad du än gör så gör du fel. Om du blir dubbelbestraffad kan du, enligt den som utsätter dig för detta, nästan inte göra rätt. Du uppmanas att ge din åsikt, du ger din åsikt – och du kritiseras för att du ger din åsikt. De negativa aspekterna tillåts ta all plats och resultatet blir troligen att du känner dig misslyckad, dränerad på energi och har svårt att finna ett sätt som fungerar att kommunicera.

Påförande av skuld och skam

Känslan av skuld och skam kan vara bedövande. Om någon skuldbelägger dig för saker du inte gjort eller rent allmänt får dig att skämmas för det du gör (trots att du kanske gör det som någon bett dig om) eller hur du är, kan vi tala om påförande av skuld och skam.

 

  Träna vidare

  Att lära sig bemöta andra på ett bra sätt är en färdighet. Här finns vårt utbud av kurser och föreläsningar inom bemötande. Vi kommer gärna till din arbetsplats och utbildar i konsten att bemöta andra bättre.

  Kontakta oss gärna  Blandat ur vår kunskapsbank

  Fika med Erik & Kelly, avsnitt 1

  I en serie digitala möten samtalar Erik Mattsson och Kelly Odell i gränslandet mellan det personliga och det professionella. I detta första avsnitt talar de om våren 2020 och hur…

  Presentationsteknik

  Effektiva möten

  Bemötande

  Läs mer ⟶

  Filmer om härskartekniker – förlöjligande

  Kommunikation människor emellan kan som bekant ibland leda till missförstånd och konflikter. Hur gör vi för att undvika att hamna där? Vi presenterar nu fem kortfilmer, som belyser Berit Ås klassiska…

  Bemötande

  Läs mer ⟶

  Klädkod för möten

  En vanlig orsak till att möten går snett är att vi har olika uppfattningar om vad som förväntas av oss som deltagare. Om vissa har förberett sig till tänderna medan…

  Effektiva möten

  Bemötande

  Läs mer ⟶