Erik Mattsson

Vd och grundare | CEO and Founder

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation.

Vad är det som gör att vissa människor verkar nästan självlysande? Är det medfött eller går det att lära sig sådant? Erik Mattsson visar i sina föreläsningar och workshops att kommunikation är en färdighet som alla kan lära sig att bemästra. Det krävs dock träning – men det finns enkla tekniker. Erik har utvecklat ett antal metoder och material för kommunikationsträning.

Han har skrivit Talarkokboken, Möteskokboken 1 & 2, Möteskokboken 3 samt varit redaktör till Skrivarkokboken. Erik  har också skapat en digifysisk kurs för globala team: Presentationsteknik – 28-dagarsprogram. Han håller också i Masterclasser i Presentationsteknik och Mötesledning.

Sedan 2014 utbildar han doktorander på Chalmers i populärvetenskaplig presentation och sedan 2001 utbildar han blivande advokater i retorik hos Sveriges Advokatsamfund.

Erik har en examen i statskunskap. Dessutom har han studerat matematik, ekonomisk historia, fysik och retorik. Han har varit förbundsordförande för Röda korsets ungdomsförbund, undervisat i retorik vid Uppsala universitet samt haft uppdrag som skådespelare.

Erik gör moderatoruppdrag vid större konferenser. Han arbetar på svenska och engelska. Han är stationerad i Göteborg och Stockholm

Erik Mattsson founded Ordrum in 1996. He is a lecturer, moderator and trainer in communication.

What is it that makes some people seem almost luminescent? Is it innate or can it be learnt? Erik Mattsson shows in his lectures and workshops that communication is a skill that everyone can learn to master. However, it takes practice – but there are simple techniques. Erik has developed a number of methods and materials for communication training. He has written the Speaker’s Cookbook and the Meeting Cookbook, and he has created our 28-day hybrid course in presentation technique: Presentation skills for Groups.

He delivers our Masterclasses in Presentation Skills and Effective Meetings. Since 2014 he runs a PhD-Course at Chalmers in popular science presentation and since 2001 he trains future lawyers in rhetoric at the Swedish Bar Association.

Erik has a degree in political science. He has also studied mathematics, economic history, physics and rhetoric. He has been chairman of the Red Cross Youth Association, taught rhetoric at Uppsala University and worked as an actor.

Erik also works as a moderator and facilitator. He works in Swedish and English. He is based in Gothenburg and Stockholm.

 

Podd

Vem är Erik?

Erik Mattsson i samtal med Fredrik Bankler, Kunskapsgruppen

Högupplösta bilder

Foto: Ola Kjelbye  Foto: Mattias Johansson  Foto: Fredrik Bankler

 

FavoritORD: Skoskav, Pneumatisk
FavoritRUM: Köket på landet

Filmer

Lär känna mina kollegor

Marit Larsdotter (konsult)

Marit Larsdotter är moderator och skribent. Hon är kursledare på våra skrivarkurser och ansvarig för moderator.se. Det är också Marit du oftast möter i telefonen. Marit är journalist och skriver…

Lär känna Marit ⟶

Ulf Schönberg (konsult)

Ulf Schönberg arbetar som projektledare, producent och textrådgivare. Han är kursledare för kursen att skriva effektivt i jobbet. Ulf är stationerad i Stockholm. Ulf har i många år varit verksam som radioproducent och journalist både…

Lär känna Ulf ⟶

Kerstin Mattsson

Kerstin Mattsson är ansvarig för webbutiken och henne möter du måhända om du handlar där. Kerstin är stationerad i Uppsala. I botten är hon legitimerad sjuksköterska, så drabbas du av blodtrycksfall när du…

Lär känna Kerstin ⟶