Utbildningen passar…

en ledningsgrupp, arbetsgrupp, styrelse eller organisation som vill  förbättra sin mötesstruktur och möteskultur.

Du lär dig

 • förbättra de möten du brukar leda
 • konkreta mötesmetoder du kan använda i dina möten
 • strategier för vilka möten som passar bäst i vilka mötesformer

WEBBINARIUM

Hur skapar vi bättre möten?

MÖTETS GRUNDVALAR  • Förutsättningslösa möten är oftast meningslösa möten • Syfte och mål är förutsättningen för att kunna utvärdera mötet och för att veta vilka som ska vara med

MÖTESLEDARROLLEN – ATT TA ROLLEN • Ditt ansvar som ledare och mötesledare • Ditt förhållningssätt

VILKEN TYP AV MÖTEN PASSAR I VILKEN FORM? • När fungerar ett hybridmöte bäst och när är det bättre med ett digitalt möte? • När är det faktiskt viktigt att vi träffas fysiskt?

HUR PLANERAR MAN ETT MÖTE? • Hur disponerar och tidsplanerar man? • Vilka verktyg finns att ta till hjälp? • Förutsättningarna: plattformen och verktygen

HUR LEDER MAN ETT MÖTE? • Hur skiljer det sig att leda fysiska möten, hybridmöten och digitala möten? • Vad krävs av mötesledaren? • Delat ledarskap som en teknik

MÖTESMETODER FÖR ALLA TYPER AV MÖTEN • Hur skapar man interaktivitet? • Hur åstadkommer man dynamik? • Metoder för att samtala, involvera, inspirera, bearbeta och värdera. Vi provar några i praktiken

HUR ORDNAR MAN MÖTESRUMMET? • Hur säkerställer vi att alla syns och hörs?  • Vilken utrustning behöver vi ha?

FRÅGESTUND

UPPGIFT TILL NÄSTA GÅNG • Deltagarna får i uppgift att hålla ett möte där de använder några av teknikerna vi resonerat om

DIGITAL/ FYSISK WORKSHOP

Hur förbättrar jag mina möten?

I workshopen utgår vi helt från de möten som deltagarna genomfört sedan webbinariet (digitala, fysiska eller hybrida). Vi resonerar igenom dessa och deltagarna får konkreta tips och råd till förbättringar.

DELTAGARNAS EGNA MÖTEN • Vad fungerade bra? • Vad var utmanande? • Individuell feedback och förslag till förbättringar.

AVSLUTNING • Vad har vi lärt oss av varandra? • Vad kommer jag att göra mer av nästa gång jag leder mina möten?

Utbildare

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Vad är det som gör att vissa människor verkar nästan självlysande? Är det medfött eller…

Lär känna Erik ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik har lång erfarenhet av att utbilda arbetsgrupper i bemötande, mötesledning och presentationsteknik – och praktisk träning i svåra samtal i…

Lär känna Fredrik ⟶

Pia Moberg (konsult)

Pia Moberg är föreläsare, utbildare och författare. Hon har en doktorsexamen i Japanska studier och är certifierad verksamhets- och ledarskapscoach. Pias expertisområde är kulturell kompetens (CQ). På många av våra…

Lär känna Pia ⟶

  Kostnadsfri förfrågan

  Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka kursen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


  Vi önskar en digital kurs


  MejlTelefon


  Andra kurser inom effektiva möten

  WORKSHOP: Mötesledning i praktiken

  Kursen ger deltagarna en grundläggande utbildning i konsten att leda möten. Vi talar om vad som ligger i mötesledarrollen och hur du på bästa sätt axlar den rollen.

  ½ -1 dag | Fysisk/digital kurs | Max 30 pers | Boka ⟶

  TVÅSTEGSKURS: Lär dig hantera olika mötesformer – bemästra det nya möteslandskapet

  Det nya möteslandskapet ger stora möjligheter. Det ställer nya krav på dig som mötesledare. I vår kurs i två steg får du praktisk och konkret kunskap om hur du leder…

  1½ tim webbinarium + 2-3 tim fysisk kurs | Max 30 pers | Boka ⟶