Målgrupp & användning

Personer som leder möten: t.ex. chefer, ledare och projektledare. Kursen fungerar bra under chefsprogrammet eller projektledarutbildningen.

Du lär dig

 • konkreta mötesmetoder för olika typer av möten på olika typer av mötesformer
 • effektiva vägar till att vara en bra mötesledare, både digitalt och fysiskt
 • tydliga strategier för vilka möten som passar bäst i vilka mötesformer

WEBBINARIUM

Så skapar vi effektiva digitala och hybrida möten

DEN NYA MÖTESVÄRLDEN • Det tre mötesformerna och dess styrkor och svagheter • När fungerar ett hybridmöte bäst och när är det bättre med ett renodlat digital möte? • Och när är det faktiskt viktigt att vi träffas fysiskt?

TVÅ TYPER AV DIGITALA MÖTEN • Hybridmötet och det digitala mötet

HUR PLANERAR MAN ETT HYBRIDMÖTE OCH ETT DIGITALT MÖTE? • Förutsättningarna: plattformen och verktygen • Hur disponerar och tidsplanerar man? • Vilka verktyg finns att ta till hjälp?

HUR LEDER MAN ETT MÖTE DÄR DET FINNS DELTAGARE PÅ DISTANS? • Vad krävs av mötesledaren? • Delat ledarskap som en teknik • Hur kan man bli vän med kameran?

MÖTESMETODER FÖR HYBRIDMÖTEN OCH DIGITALA MÖTEN • Hur skapar man interaktivitet? • Hur åstadkommer man dynamik?

MÖTESSTORLEKENS BETYDELSE • Hur ska man tänka i ett mindre arbetsgruppsmöte? • Hur tänka när mötet är större?

HUR DELTAR MAN? • Hur ska vi bete oss som mötesdeltagare när vi deltar digitalt? • Vilka gemensamma regler fungerar?

HUR MÖBLERAR MAN MÖTESRUMMET FÖR ETT HYBRIDMÖTE? • Hur säkerställer vi att alla syns och hörs?  • Vilken utrustning behöver vi ha? • Hur placerar man sig?

FRÅGESTUND

UPPGIFT TILL NÄSTA GÅNG • Deltagarna får en liten uppgift att förbereda till nästa gång

 

FYSISK KURS

Så skapar vi effektiva fysiska möten

HUR SKAPAS DET GODA MÖTET? • Så bäddar du för ett bra möte redan i mötesinbjudan  •  Inledning – att säkerställa ett bra och öppet mötesklimat

MÖTESLEDARROLLEN – ATT TA ROLLEN • Ditt ansvar som ledare och mötesledare • Ditt förhållningssätt • Din egen mötesledarstil

DEN EGNA VERKTYGSLÅDAN • Metoder för att samtala, involvera, inspirera, bearbeta och värdera. Vi provar några i praktiken

PRESENTATIONSTEKNIK FÖR MÖTESLEDARE • Att tala så att andra vill lyssna • Hur använda presentationsbilder?

KONSTEN ATT SKAPA ETT BRA MÖTESKLIMAT  • Hur skapar vi en bättre möteskultur och struktur? • Så avbryter du den som tar för mycket plats eller svävar ut

MÖTESREDSKAP OCH EFFEKTIV MÖBLERING • Lokal, tid och vilken möblering?

HUR RUNDAR MAN AV? • Hur säkerställa att deltagarna fått med sig det de skulle? • Hur avsluta? • Hur följa upp?

AVSLUTNING OCH SUMMERING

Dokumentation

Möteskokboken 1, 2 och 3

Sagt om kursen

Stort tack för denna sejour. Mycket uppskattad kurs

Utbildare

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Vad är det som gör att vissa människor verkar nästan självlysande? Är det medfött eller…

Lär känna Erik ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik har lång erfarenhet av att utbilda arbetsgrupper i bemötande, mötesledning och presentationsteknik – och praktisk träning i svåra samtal i…

Lär känna Fredrik ⟶

  Kostnadsfri förfrågan

  Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka kursen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


  MejlTelefon


  Andra kurser inom effektiva möten

  WORKSHOP: Mötesledning i praktiken

  Kursen ger deltagarna en grundläggande utbildning i konsten att leda möten. Vi talar om vad som ligger i mötesledarrollen och hur du på bästa sätt axlar den rollen.

  ½ -1 dag | Fysisk/digital kurs | Max 30 pers | Boka ⟶

  TVÅSTEGSKURS: Masterclass i mötesledning

  Ska man på allvar förändra sin mötesstruktur- och kultur måste man öva – och få feedback. I denna kurs i två steg gör vi just det. Mellan det första webbinariet…

  1½ tim webbinarium + 3 tim fysisk/digital workshop | Max 8 pers | Boka ⟶