Kursen passar…

arbetsplatser där ni vill utveckla er som mötesledare. Ni kan vara chefer eller andra typer av ledare, som har till arbetsuppgift att ofta eller mer sällan leda möten, internt eller externt. Utbildningen kan också hållas för grupper där inte alla har ett mötesledaransvar. Då kan innehållet anpassas efter gruppens behov.

Du lär dig

  • hur du skapar det goda mötet
  • mötesledarens förhållningssätt
  • att använda mötesmetoder – den egna verktygslådan
  • om vilka mötesredskap du kan använda till vilka möten
  • hur man väljer rätt möblering i förhållande till mötets syfte
  • att välja ett effektivt beteende
  • hur du bygger en bra möteskultur

Ur innehållet

HUR SKAPAS DET GODA MÖTET? • Undvik fallgroparna i förberedelsearbetet • Så bäddar du för ett bra möte redan i mötesinbjudan •  Inledning – att säkerställa ett bra och öppet mötesklimat

MÖTESLEDARENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT • Ditt ansvar som mötesledare • SIMMA – Synliggöra, Involvera, Moderera, Motivera, Acceptera • Din egen mötesledarstil

MÖTESMETODER DEN EGNA VERKTYGSLÅDAN Metoder för att samtala, involvera, inspirera, bearbeta och värdera Rutinmöten – onödigt ont? Så avbryter du en person som tar för mycket plats eller svävar ut

ATT VARA LEDARE I MÖTESRUMMET Så axlar du effektivt rollen som ledare i mötesrummet Att tala så att andra vill lyssna Hur använda presentationsbilder

MÖTESREDSKAP OCH EFFEKTIV MÖBLERING Lokal, tid och vilken möblering?

UPPFÖLJNING Hur säkerställa att deltagarna fått med sig det de skulle? Hur avsluta? Hur följa upp?

MÖTESKLIMAT  Hur skapar vi en bättre möteskultur?

Dokumentation

Dokumentationen består av Möteskokboken 1 och 2.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs.

Sagt om kursen

”Tack för igår, det var en givande dag som gav god inspiration till nya mötesupplägg. Du fick igång gruppen bra […] med brett deltagande och en förtrolig stämning som gav upphov till många gemensamma skratt.”

”Engagerad och entusiasmerande utbildare. Handfasta exempel och bra verktyg att ta med ut i verkligheten”

”Riktigt bra upplägg med att få lyssna, öva och diskutera”

Utbildare

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik föreläser om bemötande, mötesledning och presentationsteknik. Han utbildar också i svåra samtal i vårt Kommunikationslabbet® och arbetar med personlig talarträning och…

Lär känna Fredrik ⟶

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Erik är fil. kand. i statskunskap, men har också läst matematik, ekonomisk historia, fysik och…

Lär känna Erik ⟶

Kostnadsfri förfrågan

Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka kursen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


MejlTelefonAndra kurser inom effektiva möten

Pedagogik för utbildare

Den skicklige pedagogen har två roller: talare och processledare. Dessa roller tittar vi närmare på i denna kurs. Vi ägnar oss särskilt åt metoder för att involvera kursdeltagarna och skapa…

1-2 dagar | Max 14 personer | Boka ⟶

Chefen som mötesledare

Att leda och delta i möten är en oundviklig del av chefens vardag. Effektiva möten, med hög grad av interaktion och ett tydligt syfte, är ett smidigt sätt att leda…

1 dag | Max 20 personer | Boka ⟶