Kursen passar…

chefer eller andra som har till arbetsuppgift att leda möten, internt eller externt. Utbildningen kan också hållas för grupper där inte alla har ett mötesledaransvar.

Du lär dig

 • hur du skapar ett meningsfullt möte
 • förstå hur du drar nytta av olikheterna mellan fysiska, digitala och hybrida möten
 • förstå hur du skapar samsyn kring mötets upplägg och innehåll genom formalitetsnivåer
 • mötesledarens olika roller
 • hur du leder möten i mångkulturella grupper
 • Dialogmetoder för att få kommunikationen att fungera
 • hur du gör en effektiv mötesdesign med Mötesmetoder
 • genom att träna, därför ingår praktiska inslag

Ur innehållet

HUR SKAPAS DET MENINGSFULLA MÖTET? • Vad behöver du tänka på? • Så bäddar du för ett bra möte redan i mötesinbjudan

MÖTETS FÖRUTSÄTTNINGAR • Hur kan man resonera kring mötets syfte och mål? • Vilken mötestyp (fysisk, digital eller hybrid) är lämplig för vilka syften? Lokalen, tid och möbleringen • Formalitetsnivåer – mötets dresscode Hur hanterar vi kulturella olikheter?

MÖTETS AKTÖRER • Vem är mötesledare och hur ser hens mandat ut? • Vilka är mötesdeltagarna och vet de varför de är kallade till mötet? • Vilka andra aktörer kan behövas?

MÖTETS DESIGN • Hur planerar du upplägget? • Hur bygger du flexibelt när det krävs • Mötesmetoder – tekniker för att samtala, involvera, inspirera, bearbeta och värdera

MÖTESLEDARROLLEN • Ditt ansvar som ledare och mötesledare • De två rollerna: mötesledare och presentatör

MÖTESREGLER • Vilka regler krävs för att olika möten ska fungera?

UPPFÖLJNING Hur säkerställa att deltagarna fått med sig det de skulle? Hur avsluta? Hur följa upp?

VÄGEN FRAMÅT Hur skapar vi en bättre möteskultur och struktur?

PRAKTISKA ÖVNINGAR

FRÅGESTUND Kursen avslutas med en frågestund

Varianter

FÖRDJUPNING I MÖTESLEDNING FÖR INTERNATIONELLA ELLER MÅNGKULTURELLA GRUPPER • Vilka krav ställer det på mötesledaren? Vi resonerar kring hur vi kan skapa möten där alla kommer till tals i en miljö där vi har olika uppfattningar om t.ex. hierarki, turtagning och grupplojalitet.

Dokumentation

Dokumentationen består av Möteskokboken 3

Förberedelser

Inga förberedelser krävs.

Sagt om kursen

”Tack för igår, det var en givande dag som gav god inspiration till nya mötesupplägg. Du fick igång gruppen bra […] med brett deltagande och en förtrolig stämning som gav upphov till många gemensamma skratt.”

”Engagerad och entusiasmerande utbildare. Handfasta exempel och bra verktyg att ta med ut i verkligheten”

”Riktigt bra upplägg med att få lyssna, öva och diskutera”

Utbildare

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik har lång erfarenhet av att utbilda arbetsgrupper i bemötande, mötesledning och presentationsteknik – och praktisk träning i svåra samtal i…

Lär känna Fredrik ⟶

Pia Moberg (konsult)

Pia Moberg är föreläsare, utbildare och författare. Hon har en doktorsexamen i Japanska studier och är certifierad verksamhets- och ledarskapscoach. Pias expertisområde är kulturell kompetens (CQ). På många av våra…

Lär känna Pia ⟶

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Vad är det som gör att vissa människor verkar nästan självlysande? Är det medfött eller…

Lär känna Erik ⟶

  Kostnadsfri förfrågan

  Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka kursen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


  Vi önskar en digital kurs


  MejlTelefon


  Andra kurser inom effektiva möten

  TVÅSTEGSKURS: Lär dig hantera olika mötesformer – bemästra det nya möteslandskapet

  Det nya möteslandskapet ger stora möjligheter. Det ställer nya krav på dig som mötesledare. I vår kurs i två steg får du praktisk och konkret kunskap om hur du leder…

  1½ tim webbinarium + 2-3 tim fysisk kurs | Max 30 pers | Boka ⟶

  TVÅSTEGSKURS: Masterclass i mötesledning

  Ska man på allvar förändra sin mötesstruktur- och kultur måste man öva – och få feedback. I denna kurs i två steg gör vi just det. Mellan det första webbinariet…

  1½ tim webbinarium + 3 tim fysisk/digital workshop | Max 8 pers | Boka ⟶