Kort om metodiken

 

Målgrupp & användning

Alla som presenterar: chefer, projektledare, forskare, säljare. Kursen fungerar bra till ledningsgruppen, forskargruppen eller för chefsprogrammet.

Du lär dig

 • göra budskapet tydligt och relevant för åhörarna
 • få en effektivare struktur i din presentation
 • framföra din presentation bättre
 • designa bra powerpointbilder
 • interagera med publiken.

Varför träna i grupp?

 • genom att se andra få feedback lär man sig mycket
 • träning i grupp är billigare än enskild träning
 • om ni ska tala vid samma konferens är det värdefullt att se vad de andra talar om för att undvika upprepningar och möjliggöra kopplingar.

 

Webbinarium

Kortkurs i presentationsteknik

ATT FÖRSTÅ LYSSNAREN • Allt handlar om att veta vem man talar till • Hur skaffar vi oss kunskap om lyssnaren? • Vad kan läsa in i publikens reaktion?

ETT TYDLIGT BUDSKAP • Hur gör man sitt budskap relevant för dem som lyssnar?

ATT DISPONERA SITT TAL • Hur varierar och anpassar man sitt material efter olika lyssnare? • Hur bygger man sitt tal så att man enkelt kan ändra?

PRESENTATÖRSROLLEN • Att se sig med publikens ögon • Räcker det inte att vara sig själv?

PLANERING OCH FÖRBEREDELSER • Hur går man till väga för att förbereda sin presentation? • Hur arbetar man med manus? • Hur sätter man samman dokumentationen?

KONSTEN ATT ANVÄNDA HJÄLPMEDEL • Hur använder man presentations-program i datorn effektivt? • När är det smart att använda whiteboard eller blädderblock?

 

Fysisk/digital kursdag

Workshop

EGET TAL, VERSION 1  • Alla deltagare redogör för syfte och målgrupp för talet de förberett • Alla håller sedan sin dragning.

FEEDBACK • Efter varje tal får deltagaren förslag till förbättringar utifrån det syfte och målgrupp hen valt.

EGET ARBETE • Deltagarna får en stund på sig att göra omarbetningar och strykningar med assistans av kursledaren.

EGET TAL, VERSION 2 • Deltagarna håller den omarbetade versionen av talet • Under talet får deltagarna direktregi  • Alla får därefter feedback

GENERELLA KOMMENTARER OCH TRÄNINGSRÅD • Seminariet avslutas med att vi tittar närmare på vilka generella lärdomar vi kan dra.

Dokumentation

Talarkokboken ingår i kurskostnaden.

Förberedelser

Kursdeltagarna tar med sig presentationen de håller på att ta fram. Det går alldeles utmärkt att bara ha med en skiss eller grundidé till presentationen.

Sagt om kursen

Gillade verkligen undervisningsformen med omedelbar feedback. Tror färdigheterna kommer sätta sig på helt annat sätt än andra mer traditionella presentationslektioner 🙂

Utbildare

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik har lång erfarenhet av att utbilda arbetsgrupper i bemötande, mötesledning och presentationsteknik – och i svåra samtal i Ordrums Kommunikationslabbet®.

Lär känna Fredrik ⟶

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Vad är det som gör att vissa människor verkar nästan självlysande? Är det medfött eller…

Lär känna Erik ⟶

  Kostnadsfri förfrågan

  Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka kursen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


  Vi önskar en digital kurs


  MejlTelefon


  Andra kurser inom presentationsteknik

  WORKSHOP: Presentationsteknik i praktiken

  Detta är en praktisk kurs i konsten att göra sina presentationer mer levande och fängslande, oavsett om det handlar om en dragning för arbetsgruppen, ett akademiskt föredrag eller ett säljbesök.

  2-3 dagar | Fysisk kurs | Max 14 pers | Boka ⟶

  WORKSHOP: Att tala så att andra vill lyssna

  Under denna interaktiva kursdag får deltagarna svar på sina frågor kring hur man skapar effektiva presentationer. Kursdeltagarnas frågor styr innehållet, men det brukar handla om bland annat planering, kroppsspråkets betydelse,…

  1 dag | Fysisk kurs | Max 50 pers | Boka ⟶

  PROGRAM: Presentation Skills for Groups

  Vill ni göra en större satsning under en lite längre tid för att verkligen höja kompetensen? Vi har utvecklat ett utbildningsprogram i presentationsteknik som sträcker sig över 28 dagar och…

  15+ timmar under 28 dagar | Hybridkurs | 6–10 deltagare/ grupp | Boka ⟶

  WORKSHOP: Pedagogik för utbildare

  Den skicklige pedagogen har två roller: talare och processledare. Dessa roller tittar vi närmare på i denna kurs. Vi ägnar oss särskilt åt metoder för att involvera kursdeltagarna och skapa…

  1-2 dagar | Fysisk/digital kurs | Max 14 pers  | Boka ⟶