Kursen passar…

er som då och då har uppdrag som utbildare. I grunden är ni kanske ledare, chefer, informatörer, säljare, utbildare, jurister, ingenjörer, ämbetsmän, läkare eller ekonomer. Kursen kan också skräddarsys professionella utbildare och lärare.

Du lär dig

 • planera och lägga upp en utbildning
 • använda pedagogiska metoder och tekniker
 • involvera deltagarna
 • skapa att lärande klimat
 • framträda på ett levande, säkert och förtroendefullt sätt
 • bli mer medveten om vem du är i andras ögon

Ur innehållet

DAG 1

KURSDELTAGAREN OCH SYFTET • Vem är kursen tänkt för – allt handlar om att förstå kursdeltagaren • Hur formulerar vi kursens syfte så att kursdeltagarna får nytta av kursen? 

PLANERING OCH FÖRBEREDELSER • Hur går man till väga för att förbereda en utbildning? • Hur arbetar man med manus? • Hur bygger kursen flexibelt så att man enkelt kan göra förändringar om det skulle behövas?

PEDAGOGENS TVÅ ROLLER Den skicklige pedagogen har två roller: talare och processledare • Vilka är fördelarna med att se pedagogiken som två skilda roller

PRESENTATÖRSROLLEN • Hur viktigt är egentligen kroppsspråket? • Etos, logos och patos – vad kan retoriken lära oss? • Hur använder man retoriska metoder på ett effektivt vis? • Berättarteknik som pedagogisk metod

PROCESSLEDARROLLEN • Hur bygger man ett involverande klimat? • Hur  hanterar man olikheterna i gruppen?

PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA • Vi tittar närmare på ett antal enkla tekniker för att få deltagarna att känna sig delaktiga i kursen

TILLVAL: DAG 2

KONSTEN ATT ANVÄNDA HJÄLPMEDEL • Hur använder man presentationsprogram i datorn effektivt? • När är det smart att använda whiteboard eller blädderblock?

PRAKTISK ÖVNING: EGEN KURSMODUL • Deltagarna håller en “minikurs” inför gruppen och får feedback på denna

KURSDOKUMENTATION • Hur sätter man samman en effektiv dokumentation?

TRÄNINGSTIPS • Hur tränar man vidare i pedagogrollen?

Dokumentation

Huvuddokumentation är Talarkokboken och Möteskokboken

Förberedelser

Till kursdag 2 ska deltagarna förbereda ett 5-15 minuter långt kursavsnitt.

Utbildare

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Han har skrivit Talarkokboken, Möteskokboken samt varit redaktör till…

Lär känna Erik ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik föreläser om bemötande, mötesledning och presentationsteknik. Han utbildar också i svåra samtal i vårt Kommunikationslabbet® och arbetar med personlig talarträning och…

Lär känna Fredrik ⟶

  Kostnadsfri förfrågan

  Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka kursen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


  Vi önskar en digital kurs


  MejlTelefon


  Andra kurser inom presentationsteknik

  Presentation Skills for Groups

  Do you want to improve your presentation skills? Do you want to be better at getting your message across? Do you want the chance to train in a group? And…

  15+ hours during 28 days | Hybrid Course | 6–9 participants/ group | Boka ⟶

  Virtuell kurs

  Lär dig presentera effektivt i Teams och Zoom

  Teams och Zoom är fantastiska verktyg. Det går att göra så mycket . Men alla funktioner är inte lätta att hitta och använda. En del riktiga pärlor är faktiskt gömda…

  1 tim webbinarium + 1 tim workshop | Digital kurs | Max 50 i webbinariet, max 10 pers i workshoppen | Boka ⟶

  Virtuell kurs

  WORKSHOP: Att tala så att andra vill lyssna

  Under denna interaktiva kursdag får deltagarna svar på sina frågor kring hur man skapar effektiva presentationer. Kursdeltagarnas frågor styr innehållet, men det brukar handla om bland annat planering, kroppsspråkets betydelse,…

  1 dag | Fysisk kurs | Max 50 pers | Boka ⟶

  Presentationsteknik i praktiken

  Detta är en praktisk kurs i konsten att göra sina presentationer mer levande och fängslande, oavsett om det handlar om en dragning för arbetsgruppen, ett akademiskt föredrag eller ett säljbesök.

  2-3 dagar | Fysisk/digital kurs | Max 14 pers | Boka ⟶

  TVÅSTEGSKURS: Masterclass i presentationsteknik

  Är ni en ledningsgrupp som behöver slipa på dragningarna till personaldagen? Är ni en forskargrupp som ska tala på en konferens? Är ni en grupp säljare som vill slipa på…

  1 tim + 1 dag | Fysisk/digital kurs | Max 8 pers | Boka ⟶