Kursen passar…

er som då och då har uppdrag som utbildare. I grunden är ni kanske ledare, chefer, informatörer, säljare, utbildare, jurister, ingenjörer, ämbetsmän, läkare eller ekonomer. Kursen kan också skräddarsys professionella utbildare och lärare.

Du lär dig

 • planera och lägga upp en utbildning
 • använda pedagogiska metoder och tekniker
 • involvera deltagarna
 • skapa att lärande klimat
 • framträda på ett levande, säkert och förtroendefullt sätt
 • bli mer medveten om vem du är i andras ögon

Ur innehållet

DAG 1

KURSDELTAGAREN OCH SYFTET • Vem är kursen tänkt för – allt handlar om att förstå kursdeltagaren • Hur formulerar vi kursens syfte så att kursdeltagarna får nytta av kursen? 

PLANERING OCH FÖRBEREDELSER • Hur går man till väga för att förbereda en utbildning? • Hur arbetar man med manus? • Hur bygger kursen flexibelt så att man enkelt kan göra förändringar om det skulle behövas?

PEDAGOGENS TVÅ ROLLER Den skicklige pedagogen har två roller: presentatör och processledare • Vilka är fördelarna med att se pedagogiken som två skilda roller?

PRESENTATÖRSROLLEN • Hur skapar man engagemang och når fram med sitt budskap? •  Hur viktigt är egentligen kroppsspråket? • Vad finns det för metoder och tekniker för att få bättre genomslag? 

PROCESSLEDARROLLEN • Hur bygger man ett involverande klimat? • Hur  hanterar man de kulturella olikheterna i gruppen?

PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA • Vi tittar närmare på ett antal enkla tekniker för att få deltagarna att känna sig delaktiga i kursen

TILLVAL: DAG 2

KONSTEN ATT ANVÄNDA HJÄLPMEDEL • Hur använder man presentationsprogram i datorn effektivt? • När är det smart att använda whiteboard eller blädderblock?

PRAKTISK ÖVNING: EGEN KURSMODUL • Deltagarna håller en “minikurs” inför gruppen och får feedback på denna

KURSDOKUMENTATION • Hur sätter man samman en effektiv dokumentation?

TRÄNINGSTIPS • Hur tränar man vidare i pedagogrollen?

Dokumentation

Huvuddokumentation är Talarkokboken och Möteskokboken

Förberedelser

Till kursdag 2 ska deltagarna förbereda ett 5-15 minuter långt kursavsnitt.

Utbildare

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Vad är det som gör att vissa människor verkar nästan självlysande? Är det medfött eller…

Lär känna Erik ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik har lång erfarenhet av att utbilda arbetsgrupper i bemötande, mötesledning och presentationsteknik – och praktisk träning i svåra samtal i…

Lär känna Fredrik ⟶

  Kostnadsfri förfrågan

  Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka kursen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


  Vi önskar en digital kurs


  MejlTelefon


  Andra kurser inom presentationsteknik

  TVÅSTEGSKURS: Masterclass i presentationsteknik

  Är ni en ledningsgrupp som behöver slipa på dragningarna till personaldagen? Är ni en forskargrupp som ska tala på en konferens? Är ni en grupp säljare som vill slipa på…

  1 tim + 1 dag | Fysisk/digital kurs | Max 14 pers | Boka ⟶

  WORKSHOP: Presentationsteknik i praktiken

  Detta är en praktisk kurs i konsten att göra sina presentationer mer levande och fängslande, oavsett om det handlar om en dragning för arbetsgruppen, ett akademiskt föredrag eller ett säljbesök.

  2-3 dagar | Fysisk kurs | Max 14 pers | Boka ⟶

  WORKSHOP: Att tala så att andra vill lyssna

  Under denna interaktiva kursdag får deltagarna svar på sina frågor kring hur man skapar effektiva presentationer. Kursdeltagarnas frågor styr innehållet, men det brukar handla om bland annat planering, kroppsspråkets betydelse,…

  1 dag | Fysisk kurs | Max 50 pers | Boka ⟶

  PROGRAM: Presentation Skills for Groups

  Vill ni göra en större satsning under en lite längre tid för att verkligen höja kompetensen? Vi har utvecklat ett utbildningsprogram i presentationsteknik som sträcker sig över 28 dagar och…

  15+ timmar under 28 dagar | Hybridkurs | 6–10 deltagare/ grupp | Boka ⟶