Webbinariet passar…

arbetsgrupper där deltagarna har olika kulturell bakgrund som arbetar tillsammans och vill förbättra sina möten.

Ur innehållet

MÖTETS FÖRUTSÄTTNINGAR • Styrkor och svagheter med olika mötesformat (digitalt, fysiskt och hybrid) • Formalitetsnivåer – mötets dresscode – ett sätt att skapa samsyn kring mötet • Kulturdimensioner – ett verktyg för att förstå din grupp

MÖTETS AKTÖRER • Mötesledaren och hens mandat? • Mötesdeltagarna och hur ser man till att de är förberedda? • När behövs funktionärer?

MÖTESLEDARROLLEN • Mötesledarens verktyg och tekniker • Dialogmetoder – för att förbättra kommunikationen i gruppen

MÖTETS DESIGN • Hur planerar du upplägget? • Hur bygger du flexibelt när det krävs • Mötesmetoder som teknik för att arbeta med en mångkulturell grupp?

FRÅGESTUND • Vad vill vi veta mer om?

AVSLUTNING • Vad behöver jag göra nu?

Förberedelser

Inga förberedelser krävs.

Föreläsare

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Han har skrivit Talarkokboken, Möteskokboken 1 & 2,…

Lär känna Erik ⟶

Pia Moberg (konsult)

Pia Moberg är föreläsare, utbildare och författare. Hon har en doktorsexamen i Japanska studier och är certifierad verksamhets- och ledarskapscoach. Pias expertisområde är kulturell kompetens (CQ). På många av våra…

Lär känna Pia ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik föreläser om bemötande, mötesledning och presentationsteknik. Han utbildar också i svåra samtal i vårt Kommunikationslabbet® och arbetar med personlig talarträning och…

Lär känna Fredrik ⟶

    Kostnadsfri förfrågan

    Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka kursen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


    MejlTelefon