Kort om föreläsningen/webbinariet


Målgrupp & användning

Alla som leder möten, t.ex. chefer och projektledare i mångkulturella och/eller globala organisationer. Föreläsningen fungerar bra vid personaldagen eller som ett kortare frukost- eller lunchseminarium.

Ur innehållet

MÖTETS FÖRUTSÄTTNINGAR • Styrkor och svagheter med olika mötesformat (digitalt, fysiskt och hybrid) • Formalitetsnivåer – mötets dresscode – ett sätt att skapa samsyn kring mötet • Kulturdimensioner – ett verktyg för att förstå din grupp

MÖTETS AKTÖRER • Mötesledaren och hens mandat? • Mötesdeltagarna och hur ser man till att de är förberedda? • När behövs funktionärer?

MÖTESLEDARROLLEN • Mötesledarens verktyg och tekniker • Dialogmetoder – för att förbättra kommunikationen i gruppen

MÖTETS DESIGN • Hur planerar du upplägget? • Hur bygger du flexibelt när det krävs • Mötesmetoder som teknik för att arbeta med en mångkulturell grupp?

FRÅGESTUND • Vad vill vi veta mer om?

AVSLUTNING • Vad behöver jag göra nu?

Sagt om föreläsningen

Det var oerhört givande och kommer vara värdefullt i kommande arbete. Tack!

Bra tips, bra modeller. Nya tankar… tack

Föreläsare

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Vad är det som gör att vissa människor verkar nästan självlysande? Är det medfött eller…

Lär känna Erik ⟶

Pia Moberg (konsult)

Pia Moberg är föreläsare, utbildare och författare. Hon har en doktorsexamen i Japanska studier och är certifierad verksamhets- och ledarskapscoach. Pias expertisområde är kulturell kompetens (CQ). På många av våra…

Lär känna Pia ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik har lång erfarenhet av att utbilda arbetsgrupper i bemötande, mötesledning och presentationsteknik – och praktisk träning i svåra samtal i…

Lär känna Fredrik ⟶

    Kostnadsfri förfrågan

    Med detta formulär kan du göra en förfrågan om vad det skulle kosta att boka föreläsningen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


    fysiskdigitalhybrid


    svenskaengelska


    mejltelefon