Kursen passar…

dig som är läkare eller ST-läkare och vill bli bättre på att kommunicera med patienter och anhöriga.

Du lär dig

  • Anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån patienters och närståendes individuella behov och kommunikativa förmåga
  • Ge patienter och närstående svåra besked med respekt, empati och lyhördhet
  • Stärka patientens förmåga att hantera en förändrad livssituation till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning
  • Samråda och stötta patienter och närstående kring frågor om patientens egenvård

Ur innehållet

DAG 1

GRUNDLÄGGANDE KOMMUNIKATION FÖR LÄKARE • Att kommunicera utifrån patienters och närståendes behov och kommunikativa förmåga • Så säkerställer du att du kommunicerar det du önskar

KROPPSSPRÅKETS BETYDELSE • Ansiktsuttryck • Kropp och röst

ATT TALA INFÖR EN GRUPP • Att tala så att andra vill lyssna – två vägar (ordval & beteende) • Hur förbereda sig för det oförutsedda? • Så planerar du din presentation

CASE – KORREKT OCH TYDLIG KOMMUNIKATION • Vi arbetar med flera typfall, där deltagarna får möjlighet att praktiskt öva sin förmåga att kommunicera med patienter och närstående

DAG 2

PATIENTBEMÖTANDE I PRAKTIKEN • Försäkra dig om att du ger tydlig information • Aktivt lyssnande • Konsten att anpassa sin kommunikation efter omständigheterna

KOMMUNIKATION MED PATIENTER I OLIKA FASER • Att hantera tystnad • Hur bemöter du vrede och sorg? • Hur hjälpa en patient att hantera sjukdom eller funktionsnedsättning? • Att guida patient och närstående till rätt slutsatser gällande egenvård

CASE – DET SVÅRA SAMTALET • Vi arbetar med typfall där deltagarna får möjlighet att praktiskt öva sin förmåga • Så ger du patienter och närstående svåra besked med respekt, empati och lyhördhet

Dokumentation

Talarkokboken ingår i kursavgiften.

Förberedelser

Inga förberedelser krävs.

Samarbetspartner

Utbildare

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik föreläser om bemötande, mötesledning och presentationsteknik. Han utbildar också i svåra samtal i vårt Kommunikationslabbet® och arbetar med personlig talarträning och…

Lär känna Fredrik ⟶

Camilla Rönngren

Camilla Rönngren är föreläsare, aktör och utbildare i kommunikation och svåra samtal. Hon arbetar främst med Kommunikationslabbet®. Camilla har dramapedagogexamen samt studier i psykologi och teatervetenskap vilka hon senare kompletterat med…

Lär känna Camilla ⟶

Kursanmälan

Med detta formulär kan du göra en kursanmälan. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig. Kursen genomförs i samarbete med Kunskapsgruppen.Andra kurser inom bemötande

Det svåra samtalet

I denna interaktiva kurs ligger fokus på konsten att kommunicera klart och respektfullt med medarbetare, klienter, patienter eller kunder du möter i ditt arbete. Vårt fokus ligger på övningar och…

1 dag | Max 14 personer | Boka ⟶

Arbetsgruppen och kommunikationen

Hur väl gruppen fungerar definieras oftast av hur väl gruppmedlemmarna kommunicerar med varandra. Allt börjar med självinsikt. Hur kommunicerar jag i gruppen? Hur uppfattas jag av de andra?  Hur tar…

1 dag | Max 30 personer | Boka ⟶

Chefens svåra samtal

Att i enskilda samtal kritisera, konfrontera eller ge negativa besked till medarbetare tillhör chefens uppgifter. Dessa samtal väcker ofta obehag för de inblandade både före, under och efter att de…

1 dag | Max 14 personer | Boka ⟶