Kursen passar…

dig som är läkare och vill bli bättre på att kommunicera med patienter och anhöriga.

Du lär dig

  • Att kommunicera efter patienters och närståendes behov och förmåga att kommunicera
  • Olika samtalstekniker som du kan använda i samtal med patienter, anhöriga och kollegor, till exempel aktivt lyssnande
  • Att ta svåra samtal och bemöta patienters och närståendes olika reaktioner och känslouttryck
  • Att bemöta patienters och närståendes vrede och sorg
  • Hur du kan försäkra dig om att du ger tydlig information och att du kommunicerar det du önskar
  • Att ge patienter och närstående svåra besked respektfullt
  • Kroppsspråkets betydelse och hur du kan använda det

Ur innehållet

GRUNDLÄGGANDE KOMMUNIKATION  • Att kommunicera utifrån patienters och närståendes behov och kommunikativa förmåga • Vägar till det goda samtalet

KROPPSSPRÅKETS BETYDELSE • Ansiktsuttryck • Kropp och röst

SAMTALSTEKNIKER • Olika samtalstekniker som du kan ha praktisk nytta av i samtal med patienter, anhöriga och kollegor, till exempel aktivt lyssnande

KOMMUNIKATION MED PATIENTER I OLIKA FASER • Att hantera tystnad • Hur bemöter du vrede och sorg?

CASE – DET SVÅRA SAMTALET • Vi arbetar med typfall där deltagarna får möjlighet att praktiskt öva sin förmåga • Så ger du patienter och närstående svåra besked med respekt, empati och lyhördhet

Förberedelser

Inga förberedelser krävs.

Samarbetspartner

Utbildare

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik föreläser om bemötande, mötesledning och presentationsteknik. Han utbildar också i svåra samtal i vårt Kommunikationslabbet® och arbetar med personlig talarträning och…

Lär känna Fredrik ⟶

Camilla Rönngren

Camilla Rönngren är föreläsare, aktör och utbildare i kommunikation och svåra samtal. Hon arbetar främst med Kommunikationslabbet®. Camilla har dramapedagogexamen samt studier i psykologi och teatervetenskap vilka hon senare kompletterat med…

Lär känna Camilla ⟶

Kursanmälan

Med detta formulär kan du göra en kursanmälan. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig. Kursen genomförs i samarbete med Dagens Medicin utbildning.Andra kurser inom bemötande

Chefens svåra samtal

Att i enskilda samtal kritisera, konfrontera eller ge negativa besked till medarbetare tillhör chefens uppgifter. Dessa samtal väcker ofta obehag för de inblandade både före, under och efter att de…

1-2 dagar | Max 18 deltagare | Boka ⟶

Det svåra samtalet

I denna interaktiva kurs ligger fokus på konsten att kommunicera klart och respektfullt med medarbetare, klienter, patienter eller kunder du möter i ditt arbete. Vårt fokus ligger på övningar och…

1 dag | Max 14 personer | Boka ⟶

Bemötande på jobbet

Hur väl gruppen fungerar definieras oftast av hur väl gruppmedlemmarna kommunicerar med varandra. Allt börjar med självinsikt. Hur kommunicerar jag i gruppen? Hur uppfattas jag av de andra?  Hur tar…

1 dag: 30% gruppövningar | Max 30 personer | Boka ⟶