Kort om föreläsningen

 

Målgrupp & användning

Personalgrupper av olika slag, inom offentlig eller privat sektor. Fungerar bra som ett inspirerande inslag under t ex en utvecklingsdag eller personaldag. Kan om man så vill kombineras med Kommunikationslabbet® (praktisk träning).

Ur innehållet

 • Hur du blir en mer medveten kommunikatör
 • Hur små skillnader i beteende kan ge stora skillnader i hur du uppfattas
 • Den professionella rollen och våra vanor
 • Om konsten att ge och bemöta kritik
 • Att arbeta i grupp
 • Bli medveten om tysta budskap (vad händer om orden säger en sak och kroppen något annat)

Dokumentation

Deltagarna får tillgång till webbsidor som sammanfattar seminariet.

Sagt om föreläsningen

Jättebra tillfälle att träffas och bli påmind om hur viktigt det är med kommunikation och vilka signaler vi förmedlar

Viktigt!

Konkreta tips kring feedback

Bra kurs!!!!

Tiden bara försvann!

Överväldigande positiv

Riktigt snygg jobbat Fredrik och Camilla 🙂

Föreläsare

Camilla Rönngren

Camilla Rönngren är föreläsare, utbildare och aktör i kommunikation och svåra samtal. Hon arbetar främst med Kommunikationslabbet®. Camilla har dramapedagogexamen samt studier i psykologi och teatervetenskap vilka hon senare kompletterat…

Lär känna Camilla ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik har lång erfarenhet av att utbilda arbetsgrupper i bemötande, mötesledning och presentationsteknik – och praktisk träning i svåra samtal i…

Lär känna Fredrik ⟶

Mia Peterson (konsult)

Mia Peterson är föreläsare, rådgivare, coach och aktör. Hon arbetar med Kommunikationslabbet®. Mia är stationerad i Uppsala. Mia har en fil. kand. i dramapedagogik samt studier i genusvetenskap, organisationspedagogik och ledarskapsutbildningar som UGL, HALT…

Lär känna Mia ⟶

  Kostnadsfri förfrågan

  Med detta formulär kan du göra en förfrågan om vad det skulle kosta att boka föreläsningen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


  fysiskdigitalhybrid


  mejltelefon