Föreläsningen passar…

som en allmän orientering om människan som kommunikatör och om kroppsspråkets betydelse för en arbetsgrupp eller arbetsplats. Den fungerar utmärkt som intro till diskussion i arbetsgruppen om kommunikation och bemötande, internt eller externt.

Du lär dig

  • hur du blir en mer medveten kommunikatör
  • hur små skillnader i beteende kan ge stora skillnader i hur du uppfattas
  • vanornas och rollernas makt
  • förstå brus (när budskapet suddas ut av omedvetna kroppsliga uttryck)
  • tolka tysta budskap (vad händer om orden säger en sak och kroppen något annat)
  • använda ditt kroppsspråk effektivare
  • hur ni kan skapa en bättre arbetsplats

Dokumentation

Deltagarna får tillgång till webbsidor som sammanfattar seminariet.

Föreläsare

Camilla Rönngren

Camilla Rönngren är föreläsare, aktör och utbildare i kommunikation och svåra samtal. Hon arbetar främst med Kommunikationslabbet®. Camilla har dramapedagogexamen samt studier i psykologi och teatervetenskap vilka hon senare kompletterat med…

Lär känna Camilla ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare och rådgivare i så väl talad som skriftlig kommunikation. Han arbetar med utbildningar i svåra samtal och ansvarar för vår personliga talarträning. Fredrik föreläser om mellanmänsklig kommunikation och bemötande,…

Lär känna Fredrik ⟶

Mia Peterson

Mia Peterson är föreläsare, rådgivare, coach och aktör. Hon arbetar med Kommunikationslabbet® samt med kursen ”Mötesledning i praktiken”. Mia är stationerad i Uppsala. Mia har en fil. kand. i dramapedagogik samt studier i genusvetenskap, organisationspedagogik…

Lär känna Mia ⟶

Kostnadsfri förfrågan

Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka föreläsningen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


MejlTelefon