Föreläsningen passar…

avdelningar, enheter eller andra konstellationer inom företag, myndigheter, kommuner eller organisationer som vill arbeta med frågan om arbetsklimat och psykosocial miljö.

Du lär dig

  • förstå vad härskartekniker är och hur de används
  • bemöta härskartekniker
  • förstå brus (när budskapet suddas ut av omedvetna kroppsliga uttryck)
  • tolka tysta budskap
  • bli en mer medveten kommunikatör
  • skapa en mer respektfull miljö

Föreläsare

Camilla Rönngren

Camilla Rönngren är föreläsare, aktör och utbildare i kommunikation och svåra samtal. Hon arbetar främst med Kommunikationslabbet®. Camilla har dramapedagogexamen samt studier i psykologi och teatervetenskap vilka hon senare kompletterat med…

Lär känna Camilla ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare och rådgivare i så väl talad som skriftlig kommunikation. Fredrik föreläser om mellanmänsklig kommunikation och bemötande, är kursledare för ”Mötesledning i praktiken” och för våra utbildningar i att skriva…

Lär känna Fredrik ⟶

Mia Peterson

Mia Peterson är föreläsare, rådgivare, coach och aktör. Hon arbetar med Kommunikationslabbet® samt med kursen ”Mötesledning i praktiken”. Mia är stationerad i Uppsala. Mia har en fil. kand. i dramapedagogik samt studier i genusvetenskap, organisationspedagogik…

Lär känna Mia ⟶

Kostnadsfri förfrågan

Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka föreläsningen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


MejlTelefon