Andra nyheter

Nytt år – gamla samarbeten

Vi är oerhört glada och tacksamma att få fortsatt förtroende att samarbeta med bland andra: Chalmers (poängkursen ”Advanced Communication” för alla doktorander) Sveriges Advokatsamfund (föreläsningar för blivande advokater) IPF (mytodrama…

Läs mer ⟶

Valår och många vill tala så att andra lyssnar

2018 är valår och nu drar valrörelsen igång. Hur tala så att andra vill lyssna? var frågan då Fredrik Mattsson talade inför ett av våra riksdagspartier nyligen. Orden på väggarna…

Presentationsteknik

Läs mer ⟶

TIPS: Hur skriva en notis?

Ni har gjort en uppseendeväckande rekrytering, fotbollsföreningen har fått ett prestigefyllt pris. Låt världen få veta – skriv en notis! Notiser hör till det mest lästa texterna. Väl värda…

Skrivteknik

Läs mer ⟶