Andra nyheter

Nytt år – gamla samarbeten

Vi är oerhört glada och tacksamma att få fortsatt förtroende att samarbeta med bland andra: Chalmers (poängkursen ”Advanced Communication” för alla doktorander) Sveriges Advokatsamfund (föreläsningar för blivande advokater) IPF (mytodrama…

Läs mer ⟶

Träning i talarstolen

Inför årets kongress i ett av Sveriges största fackförbund övade ombuden i att argumentera för eller emot årets motioner. Under förmiddagen fick ombuden en snabbkurs i argumentation med Erik Mattsson och sedan…

Presentationsteknik

Läs mer ⟶

Skrivtips för jobbet på Bokmässan

Ordrum deltog i på Bokmässan i Göteborg för nionde året i rad. Förutom spännande möten och diskussioner kring kommunikation i allmänhet och vår verksamhet i synnerhet deltog vi också i…

Skrivteknik

Läs mer ⟶