Andra nyheter

Lovord för nya Möteskokboken III

Bibliotekstjänsts lektör Louise Sverud recenserar Möteskokboken III av Erik Mattsson och Pia Moberg Ph.D. (BTJ-häftet nr 10, 2023) och ger betyget mycket bra i sin recension. ”Med sin…

Presentationsteknik

Effektiva möten

Läs mer ⟶

Framtiden och nuet genom historien

Ibland måste vi se bakåt för att få en klarare bild av nuet och framtiden. Fredrik Mattsson gav på uppdrag av IPF, Institutet för personal- och företagsutveckling, nyligen en mytodrama-föreläsningsföreställning…

Bemötande

Läs mer ⟶

Moderator med njurmedicinskt fokus

I Göteborg samlades över 300 sjuksköterskor och läkare i dagarna tre för Njurmedicinskt vårmöte. Moderator.se och Ordrums Erik Mattsson ledde den inledande och avslutande dagen. Tack för…

Presentationsteknik

Bemötande

Läs mer ⟶