Ladda ner kursfoldern

Att kommunicera handlar om att locka en annan människa att välja att vilja lyssna. Det räcker följaktligen inte att tala, inte ens att tala väl. Att kommunicera handlar om att skapa förtroende och att visa respekt. Att ge och att ta, att ta och att ge. Först när detta är gjort kan man överföra ett budskap. Grundtanken i vårt arbetssätt är att kommunikation är en färdighet som kan övas och utvecklas. Vägen till att bli bättre som kommunikatör går genom träning, feedback och upprepad träning. Följaktligen ligger kursens fokus på övning under lättsamma former. Metodiken lånar träningsredskap såväl från affärslivet som från teatern.

Kursen vill ge deltagarna insikter och medvetenhet om sin medfödda kommunikationsförmåga och hur den kan utvecklas till olika färdigheter. Kursen vill hjälpa deltagarna till att:

• tala effektivt och intresseväckande inför andra
• framträda på ett levande, säkert och förtroendefullt sätt
• hantera oväntade situationer och publikreaktioner
• locka även en svårfångad publik att lyssna
• nå fram även med komplicerade eller negativa budskap
• ge liv åt “måndagsmöten” (rutinmöten)
• bli mer medveten om vem man är i andras ögon.

Under kursdagarna tränar vi praktiskt på att:

• inleda och avsluta på ett förtroendeskapande vis
• välja strategier utifrån målgruppen och budskapet
• tillämpa retoriska metoder och tekniker
• använda berättelsen som metod
• skapa närvaro och publikfokus
• variera och anpassa sitt material efter publiken
• improvisera och med bibehållet lugn hantera osäkerhet.

Ur kursinnehållet

Dag 1

 • Vanans makt
 • Fackspråkets frestelser och dyrkade dataprojektorer
 • Att tala så att andra vill lyssna – två vägar
  • Retorikens väg
  • Beteendets väg
 • Ögats uttryck

Dag 2

 • Upplägg, planering och förberedelser
 • Konsten att inleda ett tal
 • Eget tal – praktisk övning
 • Hur tränar man vidare?

Målgrupp & användning

Kursen är till för alla som har viss vana att tala inför grupp. Du kanske är ledare, chef, informatör, säljare, utbildare, jurist, ämbetsman, läkare, controller, lärare eller på annat sätt kommunicerar professionellt med andra. Kursen fungerar utmärkt till t.ex. en chefsgrupp, ledningsgrupp, arbetsgrupp, grupp av kollegor eller till en blandad grupp inom organisationen. Efter kursen kan man lägga till uppföljningsdagar eller personlig talarträning.

Dokumentation

Huvuddokumentation är Talarkokboken. Dessutom får du ett litet plånbokskort, som du kan bära med dig, och som sammanfattar det viktigaste från kursen.

Kursfakta

Kurslängd: 2 dagar (går att dela upp)
Deltagarantal: 6-14 personer
Språk: Svenska/engelska
Kostnad:  Be om offert via formuläret här intill.

Kursledare

Erik Mattsson

Top