Kursen Mötesledning i praktiken ger deltagarna en grundläggande utbildning i konsten att leda möten. Kursdagen är praktisk och har Möteskokboken 1 som kurslitteratur. Vi talar om vad som ligger i mötesledarrollen och hur du på bästa sätt axlar den rollen. Där ingår konsten att leda en grupp och tala inför andra. Vi pratar om mötesmetoder, vi provar dessa i praktiken och reflekterar kring det vi testar.

Ur innehållet

  • Hur skapas det goda mötet?
  • Mötesledarens förhållningssätt
  • Mötesmetoder – den egna verktygslådan
  • Mötesredskap, möblering m m
  • Att leda möten – beteende och kroppsspråk
  • Mötesklimat – bemötande – det egna ansvaret

Målgrupp & användning

Utbildningen vänder sig till arbetsplatser där ni vill utveckla er som mötesledare. Ni kan vara chefer eller andra typer av ledare, som har till arbetsuppgift att ofta eller mer sällan leda möten, internt eller externt. Utbildningen kan också hållas för grupper där inte alla har ett mötesledaransvar. Då kan innehållet anpassas efter gruppens behov.

Dokumentation

Kursen har Möteskokboken, som vann Svenska Publishing-priset 2010, som kurslitteratur. Boken (som består av två delar) är en receptsamling i konsten att leda möten och består av beskrivningar av 80 mötesmetoder.

Sagt om kursen

”Tack för igår, det var en givande dag som gav god inspiration till nya mötesupplägg. Du fick igång gruppen bra […] med brett deltagande och en förtrolig stämning som gav upphov till många gemensamma skratt.”

”Engagerad och entusiasmerande utbildare. Handfasta exempel och bra verktyg att ta med ut i verkligheten”

”Riktigt bra upplägg med att få lyssna, öva och diskutera”

Kursfakta

Kurslängd: 1 dag
Deltagarantal: 5-25 personer
Språk: Svenska
Kostnad:  Be om offert via formuläret här intill.

Kursledare

Fredrik Mattsson

 

Top