Ladda ner kursfoldern

Kursen Mötesledning i praktiken ger deltagaren en grundläggande utbildning i konsten att leda möten. Kursen ger deltagaren praktisk och teoretisk grund för att utveckla konsten att leda möten. Utbildningen består av två steg uppdelade på varsin heldag. Stegen är fristående och det går utmärkt att genomföra kursen som en eller två endagskurser.

Ur innehållet

Dag 1

 • Konsten att inleda och introducera.
 • Det goda mötet: vad är det och hur uppnår vi det?
 • Grupprocesser och mötesledarens förhållningssätt: SIMMA
 • Grundmetoder: vi lär oss några grundläggande mötesmetoder i mötesledarens verktygslåda
 • Vanans makt och hur den påverkar oss som mötesledare
 • Vi diskuterar och övar två vägar till det goda mötet: närvaro och beteende Hur planera ett effektivt möte?
 • Tips om mötesplanering

Dag 2

 • Sammansatta metoder: grundmetoderna kombineras till mer komplexa typer av möten
 • Vi tittar på sammansatta metoder för att diskutera, skapa regler, analysera, avrunda och utvärdera
 • Effektiv feedback (återkoppling)
 • Praktisk övning: att leda en mötesmetod och få återkoppling
 • Sammanfattning och slutsatser

Målgrupp & användning

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som chef, ledare, organisationsutvecklare, pedagog eller till dig som av andra anledningar har ett intresse av att bättre kunna leda möten.

Dokumentation

Kursen har Möteskokboken, som vann Svenska Publishing-priset 2010, som kurslitteratur. Boken (som består av två delar) är en receptsamling i konsten att leda möten och består av beskrivningar av 80 mötesmetoder.

Läs mer

Mer om kursen kan läsa i kursfoldern.

Kursfakta

Kurslängd: 1-2 dagar
Deltagarantal: 5-25 personer
Språk: Svenska
Kostnad:  Be om offert via formuläret här intill.

Kursledare

Fredrik Mattsson

 

Top