Vi kan erbjuda bland annat:

Kundcase

Bostadsbolag (Utbildning och träning, 50 deltagare)

Vi inledde med en föreläsning om kommunikation och bemötande för hela personalgruppen. Vi betonade beteendets betydelse och vanans makt över oss som kommunikatörer.

Under en serie workshops i mindre grupper fick deltagarna sedan träna bemötande. Vi iscensatte ett antal utmanande kommunikationssituationer hämtade från den egna verksamheten. Deltagarna fick agera sig själva medan två aktörer agerade kunder.

I det avslutande seminariet sammanfattade vi lärdomar från utbildningen och formulerade vägar framåt för det fortsatta förbättringsarbetet.

Landsting (Utbildning och träning, 100 personer)

Under en inledande heldag arbetade vi med vårdchefer kring bemötande och mellanmänsklig kommunikation. Dagen innehöll föreläsning, ett antal övningar och gruppen fick också öva svåra samtal i Kommunikationslabbet.

Under ett antal följande heldagar arbetade vi med vårdpersonal från några av regionens vårdcentraler. Förutom övningar och föreläsning kring mellanmänsklig kommunikation iscensatte vi ett antal utmanande kommunikationssituationer hämtade från den egna verksamheten. Deltagarna fick möjlighet att öva på sin egen yrkesroll.

 

 

 

 

Top