Webbinariet passar…

alla som vill göra sina hybridmöten effektivare och mer interaktiva.

Ur innehållet

VAD ÄR ETT HYBRIDMÖTE?  • Vad menar vi med ett hybridmöte – räcker det att “någon är med på länk” • Vilka grundkrav bör man ställa?

HUR MAN PLANERAR ETT HYBRIDMÖTE • Förutsättningarna: plattformen och verktygen • Hur disponerar och tidsplanerar man? • Hur ska man tänka i ett mindre arbetsgruppsmöte? • Hur skapar man en hybridkonferens eller ett hub-möte?

HUR MAN LEDER ETT HYBRIDMÖTE  • Hur skiljer det sig att leda hybridmöten jämfört med digitala möten och fysiska möten? • Vad krävs av mötesledaren? • Delat ledarskap som en teknik • Hur kan man bli vän med kameran?

MÖTESMETODER FÖR HYBRIDMÖTE • Hur skapar man interaktivitet? • Hur åstadkommer man dynamik? • Hur får man deltagarna att komma till tals? • Mötesmetoder som fungerar

HUR ORDNAR MAN MÖTESRUMMET • Hur säkerställer vi att alla syns och hörs?  • Vilken utrustning behöver vi ha? • Hur placerar vi deltagarna?

HUR DELTAR MAN EFFEKTIVT • Hur ska vi bete oss som mötesdeltagare som deltar fysiskt respektive digitalt? • Vilka gemensamma regler fungerar?

FRÅGESTUND & EFTERSNACK • Vad vill du veta mer om?

 

Föreläsare

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Han har skrivit Talarkokboken, Möteskokboken samt varit redaktör till…

Lär känna Erik ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik föreläser om bemötande, mötesledning och presentationsteknik. Han utbildar också i svåra samtal i vårt Kommunikationslabbet® och arbetar med personlig talarträning och…

Lär känna Fredrik ⟶

    Kostnadsfri förfrågan

    Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka kursen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


    MejlTelefon