FullSizeRenderUnder två intensiva dagar i Stockholm genomförde Ordrums Fredrik Mattsson och Camilla Rönngren den öppna kursen Kommunikation och bemötande för läkare. I fokus stod förmågan att bemöta och samtala med patienter och anhöriga i olika faser, liksom konsten att tala inför grupp. Hur hantera tystnad, vrede eller sorg? Hur lyssna på ett aktivt sätt? Hur stå inför en grupp och göra sig förstådd och locka det bästa ut gruppen? Den öppna kursen, som bygger på en stor del praktiska moment, ges tillsammans med Greater Minds och två nya kurstillfällen är planerade i höst: 27-28 november i Stockholm och 6-7 december i Göteborg. Se mer här: Kursinformation Läkare

Top