Erik Mattsson i en film där han föreläser om kroppsspråk. Kroppen talar starkt men det är långtifrån säkert att det talar sant.

Top