Rosen2

Förköpsrätt vid en eventuell försäljning av fastigheten.

För några år sedan bildade vi en bostadsrättsförening. Anledningen till detta är att en en bostadsrättsförening vid eventuell försäljning av fastigheten kan ha förköpsrätt innan andra tillåts köpa fastigheten. (se 10 § Ombildningslagen)

Ingen försäljning verkar vara förestående men nu är det ändå dags att göra en förnyad ansökan om att vi – vid en eventuell försäljning – skulle vara intresserade av att förvärva den lägenhet vi bor i.

Intresseanmälan är INTE bindande men två tredjedelar av hyresgästerna måste uttrycka intresse för att vi ska kunna skicka in en ansökan om förköpsrätt vid en eventuell försäljning.