Mia Skott

Mia Skott har tjugofem års erfarenhet av kommunikation inom politik, vetenskap, kultur och humaniora. Först i London som bland annat kommunikatör, chef och strateg, sedan i Sverige som historiker, skribent och föreläsare. Mia Skott har bedrivit bedrivit doktorandstudier vid Uppsala universitet.

Mia har varit moderator på internationella konferenser, hållit tal till ryska och brittiska parlamentariker och gjort presentationer på styrelsemöten i New York, London och Uppsala. Hon har föreläst på otaliga museer, skolor och universitet. Hon medverkar som författare i antologin ”Arkivism: En handbok” ( Stockholms kvinnohistoriska/ Volante, 2021). I boken vägleder Mia pedagogiskt och entusiastiskt läsaren i konsten att hitta spår efter kvinnor i arkiv.

Mia Skott har varit honorary member of Royal Institution of Great Britain och 2019 tilldelades hon UU Innovations pris för Attraktivt Innovationsprojekt (Uppsala universitet).

Foto: Mikael Wallerstedt