Hej och tack för två fina dagar tillsammans. Här kommer utlovad sammanfattning. Talarkokboken som ni fick fungerar som fördjupning och inspiration.

Allt gott till er!
Fredrik Mattsson
fredrik@ordrum.se

Att tala så att andra vill lyssna

Ovan ser ni rubrikerna vi ägnade oss åt. Nedan en sammanfattning.

Vi inledde med några grundläggande utgångspunkter kring kommunikation:

 • Kommunikation är en färdighet och färdigheter kan vi träna
 • Budskapet ska in, inte ut
 • Nervositet är en del av att tala inför andra (Vi samlade tips på hur man tacklar nervositet: bli vän, fake it, våga utsätta sig (ej undvika), våga säga: jag vet inte, acceptera (ingår i min roll), förbereda och träna, andas – dra ner på tempot

Lyssnaren

Vi talade om mottagaren/lyssnaren/åhöraren och konstaterade att vi måste veta vilken publik vi har för att kunna leverera ett väl anpassat budskap. Vi behöver veta saker om vår mottagare:

 • Förkunskaper
 • Förväntningar
 • Sammansättning – roller
 • Tidigare erfarenheter och nuläge
 • Individuella behov (tillgänglighet i form av syn-hörsel m m )
 • Intresse – frivilliga eller ditkommenderade
 • Antal – stor eller liten grupp
 • Min del i helheten

Kroppsspråket

När vi talar inför en grupp är det viktigt att förstå att allt sker på lyssnarens villkor. Det är åhöraren som kan välja att lyssna eller inte. Vi konstaterade att ett framgångsrikt sätt att bli en bättre talare är att ta reda på hur du uppfattas. Det är nämligen ingen garanti att det du känner också syns utåt. Det räcker inte med att du känner dig snäll, engagerad eller tydlig. Man kan ändå uppfattas som arg (ni minns kanske mitt exempel om mina barn som tycker att jag låter arg när jag själv tycker att jag bara är tydlig). Kroppsspråket och vår röst kan helt enkelt ljuga – mottagaren kan tolka oss på ett annat sätt än på det sätt som var vår avsikt.

Ibland kan det vara något i vårt kroppsspråk eller vår röst eller liknande som påverkar hur vi uppfattas och som vi inte kan påverka. Då kan vi hjälpa publiken att bortse från det genom att själva benämna det. Till exempel: “Jag har en bruten arm, det är därför jag har armen på det här sättet. Men nu ska vi prata om dagens ämne, nämligen…”

Ansiktsuttryck talade vi också om. Vilket är ditt vanligaste ansiktsuttryck? Hur ser du ut när du är koncentrerad?

Ni uppmanades att ge  mig regi när jag klev in som presentatör – och coachade mig till de här tre råden:

En sätt att tänka kring talarsituationen är att tänka roll.  Vad behöver jag göra i talarrollen för att nå fram – och in – till mina åhörare? Vilka beteenden hjälper mig att nå min publik? Det är inte alltid det beteende som initialt känns mest bekvämt för dig som också är det som gagnar dig som talare. Ibland har vi  lagt oss  till med vanor som ligger i vägen för god kommunikation. Händerna i byxfickorna kan vara bekvämt för dig men för mottagaren kan det uppfattas som att du är ointresserad. Vi kan öva på att anpassa vårt beteende i vår talarroll så att vi blir så tydliga som möjligt. Med träning kan vi  lära oss nya vanor för kommunikation är en färdighet, som går att träna.

Budskapet

När du funderar över ditt budskap kan du ta hjälp av frågorna: veta, känna, göra. Vad vill du att dina lyssnare ska veta efter att du talat? Vad vill du att de ska känna? Finns det till och med något du vill att lyssnarna ska göra? Gör svaren på dessa frågor klara för dig innan du talar. Det var en av de saker som ni uppmanades fundera över när ni förberedde era tal, som ni höll dag 2.

Fundera också över vad du ska prioritera, hur du ska demonstrera och illustrera det du talar om, hur du får folk att interagera och hur du kan exemplifiera (genom att t ex använda berättelsen) för att fördjupa förståelsen för det du talar om (se mer under Tekniker).

Vi gjorde också en berättarövning, där vi tog vykort till vår hjälp. Här delar i en bra berättelse och vilket ord som är ypperligt att starta med:

Planeringen

För att göra det lättare att hoppa i ditt material om du skulle behöva kan du göra upplägget i olika moduler. Vissa av modulerna i ditt material är viktigare än andra och vissa kan du ha med om du har mer tid och ta bort eller tona ner om du är tidspressad. På så sätt kan du anpassa dig efter hur mycket tid du har och slipper skynda dig igenom alla dina bilder, om du får kort om tid. Bra att ha en förberedd inledning och ett förberett slut som du vet hur lång tid de tar. Se mer om moduler i boken.

Vi talade också om talarmanus – att det inte är detsamma som presentationsbilder. Och att dokumentation är ytterligare en sak. Att skriva sitt talarmanus i frågor är ett sätt att skapa ett lättnavigerat manus. Undvik att skriva hela meningar, då det är svårt att navigera i och svårt att göra levande.

Tekniker

Några tips på talartekniker vi lyfte.

Digitalt förhållningssätt

Om du ska tala på ett digitalt evenemang, tänk på hur du syns och hörs. Prova hur du ska sitta eller stå framför kameran så att publiken hör och ser dig på bästa sätt. Du syns dåligt om du sitter framför ett fönster, om kameran sitter för högt eller för lågt eller om din bakgrund är stökig. Och bli vän med kameran. På så sätt kan du hjälpa mottagaren att koncentrera sig på vad du presenterar. Se också listan på tips om hur du kan tänka när du lägger upp en digital presentation.

Retoriken

Vi talade också om en del klassiska tips kopplade till retoriken: etos, logos och patos. Etos hänger ihop med att skapa förtroende och det kan man göra genom att hitta sådant som du som talare och publiken har gemensamt. Lyft fram det gemensamma för att skapa en koppling mellan  dig och publiken i början. På så sätt kan vi skapa ett förtroende. Logos handlar om att kommunicera fakta. Gör klart vilken ditt huvudbudskap är och välj ut vilken information som är väsentlig just för den här gruppen just nu. Patos handlar om att väcka känslor och det kan vi göra genom berättelsen – genom storytelling (se mer ovan).

Presentationsbilder

Vi talade också en del om presentationsbilder och hur vi gör dessa på ett bra sätt. Att använda mörk bakgrund för synlighet; att använda rubrikbilder, som fungerar som mellanrubriker i en text och att använda fotografier var några tips. Här ytterligare några tips:

Inledning – övning

Och här var delarna i vår entréövning (se nedan). Den viktiga detaljen att pausera mellan delarna tränade vi också på.

Resten bestod av praktisk träning, där entréövningens steg kunde infogas i er treminutersdragning.

Här återkoppling och framgångsfaktorer vi såg i de olika presentationerna ni gjorde:

 • Lugnt röstläge – variera
 • Lugnt tempo
 • Lyssna med blicken
 • Rör dig men med ett syfte (smårörelser utan riktning suddar i budskapet)
 • Skapa publik
 • Talarmanus att hålla i (hålla sig i) bra sätt att veta vad vi ska göra av händerna
 • Levande exempel
 • energi i kroppen och blicken utstrålar engagemang
 • Framåtsyftande slut: vad kan vi då göra?
 • Berättelsen skapar känsla
 • Veta – göra – känna
 • Humor
 • Våga vara tyst
 • Ställa frågor
 • PP-bilder: ett budskap per bild

Vi gjorde också hisstestet, där ni på en minut kärnfullt övade på att beskriva ert jobb. Framgångsfaktorer:

 • Det viktigaste först
 • Prioritera
 • Skapa intresse, t ex “Jag har världens roligaste jobb”
 • Förenkla
 • Struktur
 • Ha koll på ditt huvudbudskap

Lycka till med framtidens presentationer – fortsätt träna.

Hoppas att vi ses igen!

/Fredrik

PS: Koppa gärna ihop oss på Linkedin – jag finns både under mitt namn och via Ordrums Linkedin-sida :DS