Hej och tack för senast då vi träffades digitalt och talade om att tala inför andra! Här nedan följer en kort sammanfattning av vad jag tog upp under passet. Det var kul att få träffa er! Lycka till med era föreläsningar framöver – det vore kul att träffas igen när pandemin är över.

Allt gott till er!
Fredrik Mattsson, Ordrum
fredrik@ordrum.se

Digital föreläsning den 22 april 2021 för Funktionsrätt Kalmar:

Att tala så att andra vill lyssna

 

Vi inledde med några grundläggande utgångspunkter kring kommunikation:

  • Kommunikation är en färdighet och färdigheter kan vi träna
  • Budskapet ska in, inte ut
  • Nervositet är en del av att tala inför andra
  • Tänk att du ska kliva in i talarrollen

Kroppsspråket

När vi talar inför en grupp är det viktigt att förstå att allt sker på lyssnarens villkor. Det är åhöraren som kan välja att lyssna eller inte. Vi konstaterade att ett framgångsrikt sätt att bli en bättre talare är att ta reda på hur du uppfattas. Det är nämligen ingen garanti att det du känner också syns utåt. Det räcker inte med att du känner dig snäll, engagerad eller tydlig. Man kan ändå uppfattas som arg (ni minns kanske mitt exempel om mina barn som tycker att jag låter arg när jag själv tycker att jag bara är tydlig). Kroppsspråket och vår röst kan helt enkelt ljuga – folk kan tolka oss på ett annat sätt än på det sätt som var vår avsikt. Händerna i byxfickorna kan vara bekvämt för dig men för mottagaren kan det uppfattas som att du är ointresserad. Vi kan öva på att anpassa vårt beteende i vår talarroll så att vi blir så tydliga som möjligt. Ibland kan det vara något i vårt kroppsspråk eller vår röst eller liknande som påverkar hur vi uppfattas och som vi inte kan påverka. Då kan vi hjälpa publiken att bortse från det genom att själva benämna det. Till exempel: “Jag har en bruten arm, det är därför jag har armen på det här sättet. Men nu ska vi prata om dagens ämne, nämligen…”

En sätt att tänka kring talarsituationen är att tänka roll.  Vad behöver jag göra i talarrollen för att nå fram – och in – till mina åhörare? Kanske behöver jag tala högre, ta mer plats och titta folk mer i ögonen, till exempel.

Budskapet

När du funderar över ditt budskap kan du ta hjälp av frågorna: veta, känna, göra. Vad vill du att dina lyssnare ska veta efter att du talat? Vad vill du att de ska känna? Finns det till och med något du vill att lyssnarna ska göra? Gör svaren på dessa frågor klara för dig innan du talar. Fundera också över vad du ska prioritera, hur du ska demonstrera och illustrera det du talar om, hur du får folk att interagera och hur du kan exemplifiera (genom att t ex använda berättelsen) för att fördjupa förståelsen för det du talar om.

Upplägget

För att göra det lättare att hoppa i ditt material om du skulle behöva kan du tänka att du gör upplägget i olika moduler. Vissa av modulerna är viktigare än andra – vissa kan du ha med om du har mer tid och ta bort eller tona ner om du har mindre tid. På så sätt kan du anpassa dig efter hur mycket tid du har och slipper skynda dig igenom alla dina bilder, om du får kort om tid.

Digitalt förhållningssätt

Om du ska tala på ett digitalt evenemang, tänk på hur du syns och hörs. Prova hur du ska sitta eller stå framför kameran så att publiken hör och ser dig på bästa sätt. Du syns dåligt om du sitter framför ett fönster, om kameran sitter för högt eller för lågt eller om din bakgrund är stökig. Hjälp publiken att kunna koncentrera sig på vad du ska berätta genom att se till att publiken inte istället kämpar med att se eller höra dig. Och blir vän med kameran.

Retoriken

Vi talade också om en del klassiska tips kopplade till retoriken: etos, logos och patos. Om man överför dessa begrepp till en talarsituation idag och hur man tacklar dessa utmaningar skulle man kunna säga följande. Etos hänger ihop med att skapa förtroende och det kan man göra genom att hitta sådant som du som talare och publiken har gemensamt. Lyft fram de gemensamma för att skapa en koppling mellan  dig och publiken i början. På så sätt kan vi skapa ett förtroende. Logos handlar om att kommunicera fakta. Mitt tips är att veta vad ditt huvudbudskap är – och välja ut vilken information som är väsentligt just för den här gruppen just nu – och var beredd på att välja bort saker i sin presentation. Patos handlar om att skapa en känsla och det kan vi göra genom berättelsen – genom storytelling, som ni arbetat med i den utbildning som flera av er hade gått, om jag förstod det rätt.

Tack för en trevlig eftermiddag!
/Fredrik