I Falkenberg samlades en stor del av Sveriges forskarelit inom nanoteknik. Miljön var perfekt vald. Solen sken över sandstranden. Och inne i föreläsningssalen arbetade doktoranderna hårt med att på ett snabbt och effektivt sätt göra sin egen forskning begriplig för kollegorna. Den avslutande rundan med feedback visade att stora framsteg gjorts – och att man inte alls behöver bli platt och banal trots att man bara har två minuter på sig att tala. Less is more, återigen.

Top