Möteskokboken I, som utkom första gången 2009 har nu kommit i en nyutgåva. Boken, som är skriven av Anna Jöborn och Erik Mattsson, handlar om grunderna för det lyckade mötet och innehåller en lång rad handfasta råd och tips till dig som leder ett möte, såväl det mindre veckomötet, som den större konferensen. ”Praktiskt och användbart för chefer, arbetsledare  med flera”, som Upsala Nya Tidning skrev i sin näringslivsbilaga Uppgång nyligen. Finns att titta närmare på i vår webbutik.  Den 19 januari 2018 ger vi en öppen kurs om mötesledning. Välkommen att anmäla dig här.

Tagged with →  
Top