Ordrums Camilla och Fredrik har tillsammans med artisten Bengt Kyllinge träffat chefer på gruvföretaget Boliden uppe i Västerbotten och talat bemötande och kommunikation. Hur tacklar man som chef svåra samtal med medarbetare om t ex mindre lämpligt beteende? Hur skapa och vidmakthålla en god kultur på arbetsplatsen? Vi ledde diskussioner, gestaltade dilemman  – och njöt av att vissa uppdrag tar oss till  regnbågens slut.

Tagged with →  
Top