Gott klimat på jobbet sitter inte i väggarna, det sitter i beteendet.

I denna föreläsning tittar vi på intern såväl som extern kommunikation. Vad betyder kroppsspråk, ansiktsuttryck och röst i mötet med en kollega, klient eller kund? På vilket sätt påverkas kommunikationen om du visar en sak med din kropp och något annat med dina ord? Finns det beteenden som hjälper oss att åstadkomma ett gott samtal? Hur ser i så fall dessa beteenden ut? Hur kommunicerar man på ett bra sätt i telefon?

Föreläsarna är två och illustrerar också med hjälp av korta scener  kommunikation ur olika perspektiv.

UR INNEHÅLLET

• Hur blir man en mer medveten kommunikatör?
• Vad betyder kroppsspråket?
• Vanans och rollernas makt
• Universella ansiktsuttryck – vilket är ditt vaneuttryck?
• Brus – när budskapet suddas ut av omedvetna kroppsliga uttryck
• Tysta budskap – vad händer om orden säger en sak och kroppen något annat? Vad gör vi åt egna och andras undertexter?
• Status – hur visar du makt eller avsaknad av makt med kroppen? Vad får det för betydelse för kommunikationen?

Innehållet kan – om man så önskar – också göras i form av en workshop med diverse övningar. Kan också kombineras med diskussion om t ex härskartekniker.

MÅLGRUPP & ANVÄNDNING

Föreläsningen lämpar sig bra som en allmän orientering om människan som kommunikatör och om kroppsspråkets betydelse. Fungerar utmärkt som intro till diskussion i arbetsgruppen om kommunikation och bemötande, internt eller externt.

DOKUMENTATION

Deltagarna får om man så önskar tillgång till webbsidor som sammanfattar seminariet.

UTBILDARE

Mia Peterson
Camilla Rönngren
Fredrik Mattsson

 

Top