Gott klimat på jobbet sitter inte i väggarna, det sitter i beteendet.

I denna föreläsning tittar vi på intern såväl som extern kommunikation. Vad betyder kroppsspråk, ansiktsuttryck och röst i mötet med kund? På vilket sätt påverkas kommunikationen om du visar en sak med din kropp och något annat med dina ord?

Föreläsarna är två och illustrerar med hjälp av spelade scener  kommunikation ur olika perspektiv. Finns det beteenden som hjälper oss att åstadkomma ett gott samtal? Hur ser i så fall dessa beteenden ut? Hur kommunicerar man på ett bra sätt i telefon?

UR INNEHÅLLET

• Hur blir man en mer medveten kommunikatör?
• Vad betyder kroppsspråket?
• Vanans och rollernas makt
• Ansiktet – själens eller skälens spegel?
• Brus – när budskapet suddas ut av omedvetna kroppsliga uttryck
• Tysta budskap – vad händer om orden säger en sak och kroppen något annat? Vad gör vi åt egna och andras undertexter?
• Status – hur visar du makt eller avsaknad av makt med kroppen? Vad får det för betydelse för kommunikationen?

Innehållet kan – om man så önskar – också göras i form av en workshop med diverse övningar.

MÅLGRUPP & ANVÄNDNING

Föreläsningen lämpar sig bra som en allmän orientering om människan som kommunikatör och om kroppsspråkets betydelse. Fungerar utmärkt som intro till intern diskussion i arbetsgruppen om kommunikation och bemötande.

DOKUMENTATION

Deltagarna får tillgång till webbsidor som sammanfattar seminariet, innehåller lästips samt en del annat smått och gott.

UTBILDARE

Fredrik Mattsson, Camilla Rönngren eller Mia Peterson