PageLines- parsamtal.pngVi utbildar och föreläser kring bemötande. Det kan handla såväl om hur vi förhåller oss till varandra internt, som om hur vi förhåller oss till våra kunder, klienter eller patienter. I Kommunikationslabbet® kan du träna bemötandeteknik mot riktiga aktörer.

 

Kurser

Vi genomför våra kurser för mindre grupper, internt på din arbetsplats. I våra kurser ingår praktisk träning och dokumentation. Följande kurser kan du boka till din arbetsplats:

Från härskartekniker till det goda samtalet 1/2 dag Max 40 deltagare
Arbetsgruppen och kommunikationen 1 dag Max 30 deltagare
Det svåra samtalet  1/2-1 dag Max 20 deltagare
Kommunikationslabbet 1/2-1 dag Max 20 deltagare
Chefen som samtalsledare 1/2-1 dag  Max 30 deltagare

Föreläsningar

Vi genomför våra föreläsningar för små eller stora grupper, internt på din arbetsplats. De innehåller i regel inte några praktiska moment men samtal och reflektioner. Vi skräddarsyr alltid föreläsningen för att passa för just er. Här är några av våra vanligare föreläsningsvarianter:

Att möta andra och varandra – om gott bemötande på jobbet 1-3 tim
Hur gör vi varandra bättre? 1-2 tim
Kommunikation för ledare 3 tim
Spela roll – från missförstånd till förstånd på arbetsplatsen
Maria Lundqvist och Erik Mattsson
3 tim

Öppen kurs

Följande kurs ges vid fasta datum och är öppen för ST-läkare:

Kommunikation och bemötande för läkare 2 dagar

Skräddarsydda koncept

I en större utbildningssatsning i bemötande kan vi erbjuda en kombination av föreläsningar och träning.

App


Med hjälp av verktyget Uppfattas, som finns beskrivet här, kan du få feedback på hur du uppfattas som samtalsledare.
Top