PageLines- parsamtal.pngVi utbildar och föreläser kring bemötande. Det kan handla såväl om hur vi förhåller oss till varandra internt, som om hur vi förhåller oss till våra kunder, klienter eller patienter. I Kommunikationslabbet® kan du träna bemötandeteknik mot riktiga aktörer.

 

Föreläsningar (1-3 tim)

Delar ur alla våra kurser går att få i föreläsningsform. Vi skräddarsyr också gärna. Här är en av våra vanligare föreläsningsvarianter:

Om du bara är dig själv blir du aldrig mer än du redan är
Att möta andra och varandra – om gott bemötande på jobbet
Det svåra samtalet

Kurser (1/2-1 dag)

Från härskarteknik till det goda samtalet
Arbetsgruppen och kommunikationen
Det svåra samtalet
Chefen som samtalsledare

Föreställningsföreläsning (ca 3 tim)

Spela roll – från missförstånd till förstånd på arbetsplatsen (Maria Lundqvist och Erik Mattsson)

Träning (1 tim och uppåt)

Kommunikationslabbet (övning mot levande aktörer)

Skräddarsytt

I en större utbildningssatsning i bemötande kan vi erbjuda en kombination av föreläsningar och träning.