PageLines- parsamtal.pngVi utbildar och föreläser kring bemötande. Det kan handla såväl om hur vi förhåller oss till varandra internt, som om hur vi förhåller oss till våra kunder, klienter eller patienter. I Kommunikationslabbet® kan du träna bemötandeteknik mot riktiga aktörer.

 

Föreläsningar (1-3 tim)

Delar ur alla våra kurser går att få i föreläsningsform. Vi skräddarsyr också gärna. Här är en av våra vanligare föreläsningsvarianter:

Om du bara är dig själv blir du aldrig mer än du redan är
Att möta andra och varandra – om gott bemötande på jobbet
Det svåra samtalet
Spela roll – från missförstånd till förstånd på arbetsplatsen (Maria Lundqvist och Erik Mattsson)

Kurser (1/2-1 dag)

Från härskarteknik till det goda samtalet
Arbetsgruppen och kommunikationen
Det svåra samtalet
Chefen som samtalsledare

Öppen kurs

Kommunikation och bemötande för läkare

Träning (1 tim och uppåt)

Kommunikationslabbet (övning mot levande aktörer)

Koncept

I en större utbildningssatsning i bemötande kan vi erbjuda en kombination av föreläsningar och träning.

Top