Detta är en kurs i konsten att göra sina presentationer mer levande och fängslande, oavsett om det handlar om en dragning för arbetsgruppen, ett akademiskt föredrag eller ett säljbesök inför en potentiell kund.

Kursen lägger särskilt fokus på förhållningssättet till publiken. Konsten att presentera ett budskap handlar om att väcka åhörarnas goda vilja. I kursen lägger vi också särskild tonvikt på beteendets betydelse och tittar närmare på vilka beteenden som hjälper oss att vinna vår publik.

Praktiska övningar leder deltagarna mot att bli bättre och mer medvetna kommunikatörer.

Ur innehållet

• Att vinna publiken, inte att vinna över den
• Budskapet och målgruppen
• Tekniska hjälp- eller stjälpmedel?
• Retoriken som presentationteknik
• Beteendets betydelse
• Berättelser som presentationsteknik
• Att formulera och strukturera
• Upplägg, planering och förberedelser
• Att tala så att andra lyssnar
• Praktiska övningar

Sagt om kursen

”Övning ger färdighet, det känner man verkligen efter denna kurs.”

Målgrupp & användning

Kursen kan skräddarsys för olika grupper och kan även inriktas på att nå fram med ett speciellt budskap.

Det finns tre specialversioner av kursen: Presentationsteknik för ekonomer, Presentationsteknik för ingenjörer och Presentationsteknik för chefer.

Dokumentation

Huvuddokumentation är Talarkokboken.

Utbildare

Erik Mattsson eller Fredrik Mattsson

Kurslängd

Kursen är i grundutförandet en dag men den kan skräddarsys i olika längd, från en halvdag. Använd formuläret till höger för en offertförfrågan.

 

 

 

Top