Vet du hur du uppfattas? Ser du ut som du tror eller sänder du i själva verket ett annat budskap? Räcker det att känna sig intresserad för att se intresserad ut? Ljuger ditt kroppsspråk? Varför beter vi oss som vi gör? Vilken betydelse har våra vanor?

I seminariet tittar vi närmare på människans inneboende arsenal av uttryck. Vad talar vi med hjälp utav? Vad betyder kroppsspråk, ansiktsuttryck och röst? Vilken betydelse har ögats uttryck? Vad betyder hållningen?

Föreläsaren demonstrerar uttryck och beteenden och vi ställer oss frågan om vi tolkar vi det vi ser på samma sätt? Finns det beteenden som hjälper oss att åstadkomma ett gott samtal och vinna vår publik? Hur ser i så fall dessa beteenden ut? Blir man falsk av att medvetet använda sig av sitt kroppsspråk? Eller kan man bli sannare?

Ur innehållet

• Ljuger kroppsspråket?
• Vanans och rollernas makt
• Kroppens eget språk
• Ansiktet – själens eller skälens spegel?
• Tolkar vi varandra lika?
• Det goda samtalet
• Hur blir man en mer medveten kommunikatör?

Målgrupp & användning

Föreläsningen lämpar sig bra som en allmän orientering om människan som kommunikatör och om kroppsspråkets betydelse. Fungerar utmärkt som frukost- eller lunchseminarium eller som ett tänkvärt inslag vid konferenser, för att lätta upp och ge några nya perspektiv.

Dokumentation

Deltagarna får tillgång till webbsidor som sammanfattar seminariet, innehåller lästips samt en del annat smått och gott. Föreläsningen finns sammanfattad på ett praktiskt plånbokskort.

Utbildare

Erik Mattsson

Fredrik Mattsson

Top