Tänk om det avgörande inte är vad vi säger, utan hur vi säger det vi säger? Vad betyder det i så fall för mig i min vardag, i mina möten med andra och i samtalen med mina arbetskamrater? Föreläsningen ger dramatiserade exempel på hur små skillnader i uttryck kan ge stora skillnader i hur vi uppfattar ett budskap. Vad betyder kroppsspråk, ansiktsuttryck och röst? Hur får man andra att lyssna till det man har att säga? Räcker det att kunna sitt ämne? Räcker det att ha en snygg presentation i datorn? Räcker det att vara välformulerad? Vi samtalar kring hur man kan utveckla sig som kommunikatör. Kan man bli mer ”sig själv” av träning eller finns risken att man blir falsk? Vi diskuterar träningsmetoder för fortsatt övning.

ur innehållet

• Vad säger du egentligen – säger du det du menar?
• Människan som kommunikatör
• Beteendets betydelse
• Ordens organisering
• Hur talar man så att andra lyssnar?

Innehållet kan också bestå av valfri del ur vår kurs Presentationsteknik.

sagt om seminariet

”Efter en stund förstod jag att det faktiskt handlade om mig…”
”Du kan verkligen ge ett viktigt och seriöst budskap med mycket humor, lättsamhet och generositet”

utbildare

Fredrik Mattsson, Erik Mattsson eller Mia Peterson

Top