Föreläsningen passar…

på t. ex upptaktsmötet för att entusiasmera och vägleda medarbetarna vid myndigheten, universitetet eller inom organisationen. Föreläsningen kan också ges ur ett kvinnoperspektiv – om att vara kvinna och kommunikatör, förmedling av forskning om kvinnor och/eller med kvinnor som målgrupp. Med illustrativa exempel och belysande anekdoter erbjuds inspiration och praktiska verktyg för vidare utvecklingsarbete individuellt eller i grupp. Innehållet kan ges både som webbinarium och som fysisk föreläsning.

Ur innehållet

  • En metod i kreativ kunskapskommunikation i fem steg presenteras: att reflektera, utforska, paketera, leverera och utvärdera.
  • Hur du kan använda din egen historia och drivkraft till att övertyga andra.
  • Hur du bygger ett narrativ och tar tillvara på dina resurser

Föreläsare

Mia Skott

Mia Skott har tjugofem års erfarenhet av kommunikation inom politik, vetenskap, kultur och humaniora. Först i London som bland annat kommunikatör, chef och strateg, sedan i Sverige som historiker, skribent…

Lär känna Mia ⟶

    Kostnadsfri förfrågan

    Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka kursen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


    MejlTelefon