Jag heter Fredrik Mattsson och har varit involverad i Ordrums göranden och låtanden alltsedan 1990-talets slut. Jag bor med min fru Cecilia och våra två söner i Uppsala.

Jag utbildar i konsten att kommunicera, i tal såväl som i skrift. Mitt arbete spänner över  uppdrag där uppdragsgivaren vill träna presentationsteknik individuellt eller i grupp, över kurser där mötesteknik och mötesledarskap står i centrum till föreläsningar och träning av att föra svåra samtal eller kurser i att skriva klart och enkelt.

Jag föreläser ensam eller tillsammans med min kollega Camilla Rönngren. När vi föreläser ihop gestaltar vi också ofta de begrepp vi talar om. Temat är då ofta strategier för ett gott bemötande internt eller externt. Vi är övertygande om det slagkraftiga och effektiva med att göra begrepp tydliga genom att visa vad de innebär i praktisk handling.  Ibland talar vi om härskartekniker. Om dessa begrepp har vi också gjort filmer. Se exempel här nedan:

 

 

Vi kallar tekniken att praktisk träna utmanande kommunikation mot oss som motaktörer för Kommunikationslabbet. Det kan handla om att du som läkare eller sjuksköterska behöver öva förmågan att lämna svåra besked till en patient. Det kan också handla om att du har ett arbeta där mycket av kombination sker per telefon och du behöver öva den förmågan. Eller så handlar det om att du som chef och ledare behöver kunna föra medarbetarsamtal på ett tydligt sätt. Oavsett ämne är det en god idé att öva. I teorin är konsten att föra en samtal inte särskilt svårt, i praktiken betydligt mer komplicerat. Läs mer om hur vi jobbar med träning i samtal: Kommunikationslabbet

Åter igen. Kommunikation är en färdighet och med träning blir vi bättre på en färdighet. Därför innehåller våra kurser praktiska inslag. Även då vi håller föreläsningar vill vi skapa interaktion och delaktighet. För att få en fördjupad kunskap i konsten att tala, att leda möten och att skriva är det ingen dum idé att kombinera det praktiska med att också läsa böcker inom området. Jag är medförfattare till Ordrums Skrivarkokboken – att skriva effektivt i jobbet och har haft mina fingrar med i företagets övriga böcker och material.

Jag har en bakgrund som skrivande journalist och chefredaktör. Parallellt med mitt arbete har teatern fått ta mycket utrymme. Erfarenheterna därifrån har lärt mig en del om gestaltning, framträdandeteknik och kroppsspråkets betydelse. Här kan du läsa en längre artikel om mig från Upsala Nya Tidning: UNT-artikel 2012

 

 

 

 

 

 

Föreningsaktiv har jag varit sedan mellanstadiet och att arbeta ideellt i diverse organisationer och föreningar är ett bra sätt att finna gemenskap och rikta sitt engagemang i diverse frågor, tycker jag. Tillsammans blir vi starka.  Och genom praktisk arbete tillsammans blir livet rikare och mer meningsfullt. Vi har bara varandra, som Di Leva sjöng.

Top