Kommunikation människor emellan kan som bekant ibland leda till missförstånd och konflikter. Hur gör vi för att undvika att hamna där? Vi presenterar nu fem kortfilmer, som belyser Berit Ås klassiska härskartekniker: förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam och osynliggörande. I vår föreläsning ”Att möta andra och varandra – om gott bemötande på jobbet” talar vi om – och illustrerar –  kommunikation ur olika perspektiv. Finns det beteenden som hjälper oss att åstadkomma ett gott samtal? Hur ser i så fall dessa beteenden ut? Vad är brus, tysta budskap och status? Gott klimat på jobbet sitter inte i väggarna, det sitter i beteendet. I filmerna syns Camilla Rönngren, Mia Peterson och Fredrik Mattsson. Läs mer om föreläsningarna här:
Att möta andra och varandra och Från härskarteknik till det goda samtalet

Här är de fem filmerna:
Tagged with →  
Top