Skrivteknik – föreläsningar

Vi genomför våra föreläsningar för små eller stora grupper. De innehåller i regel inte några praktiska moment, däremot samtal och gruppreflektioner. Nedan finns några av våra vanligare föreläsningar, men vi skräddarsyr också gärna en specialföreläsning åt er.

Förenkla utan att fördumma

Arbetar du med komplexa frågor? Vill du skriva så att budskapet går fram? Vill du tala så att andra lyssnar? I denna halvdagsworkshop får du ta del av erfarenheterna från…

3 tim | Boka ⟶

Att skriva så att andra vill läsa

Hur gör du för att skriva rakt, begripligt och intresseväckande? I denna föreläsning får du ett antal tips och råd om den sköna konsten att skriva texter som folk vill…

1-3 tim | Boka ⟶