Kursen passar…

en arbetsgrupp, en forskargrupp eller en mer löst sammansatt grupp som inte har möjlighet att träffas fysiskt innan konferensen eller mötet de alla ska tala vid.

Du lär dig

  • göra budskapet tydligt och relevant för åhörarna
  • få en effektivare struktur i ditt tal
  • framföra ditt tal bättre
  • skapa bättre powerpointbilder
  • interagera med publiken

Varför träna i grupp?

  • genom att se andra få feedback lär man sig mycket
  • träning i grupp är billigare än enskild träning
  • om ni ska tala vid samma konferens är det värdefullt att se vad de andra talar om för att undvika upprepningar och möjliggöra kopplingar.

Ur innehållet

FÖRSTA VERSIONEN  • Alla deltagare redogör för syfte och målgrupp för talet de förberett • Alla hållet sedan sin dragning.

FEEDBACK • Efter varje tal får deltagaren förslag till vad som behöver ändras och förtydligas utifrån syfte och målgrupp.

EGET ARBETE • Deltagarna får en stund på sig att att göra omarbetningar och strykningar.

ANDRA VERSIONEN • Deltagarna håller den omarbetade versionen av talet • Alla får därefter feedback

GENERELLA KOMMENTARER OCH TRÄNINGSRÅD • Seminariet avslutas med att vi tittar närmare på vilka generella lärdomar vi kan dra.

Dokumentation

Talarkokboken ingår i kursavgiften. Återkopplingsverktyget Uppfattas ingår också.

Förberedelser

Deltagarna tar med sig en 5-15 minuter lång presentation.

Utbildare

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Erik är fil. kand. i statskunskap, men har också läst matematik, ekonomisk historia, fysik och…

Lär känna Erik ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik föreläser om bemötande, mötesledning och presentationsteknik. Han utbildar också i svåra samtal i vårt Kommunikationslabbet® och arbetar med personlig talarträning och…

Lär känna Fredrik ⟶

Kostnadsfri förfrågan

Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka kursen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


MejlTelefon



Andra kurser inom presentationsteknik

Presentationsteknik för alla

Under denna interaktiva kursdag får deltagarna svar på sina frågor kring hur man skapar effektiva presentationer. Kursdeltagarnas frågor styr innehållet, men det brukar handla om bland annat planering, kroppsspråkets betydelse,…

1 dag | Grundnivå | Max 50 pers | Boka ⟶

Vässa ditt budskap

Du vet vad du vill säga – men vill få ut det på ett bättre sätt till dina kollegor. Känner du igen dig? Välkommen att boka heldagsseminariet Vässa ditt budskap…

1 dag | Mellannivå | Max 30 pers | Boka ⟶

Presentationsteknik i praktiken

Detta är en praktisk kurs i konsten att göra sina presentationer mer levande och fängslande, oavsett om det handlar om en dragning för arbetsgruppen, ett akademiskt föredrag eller ett säljbesök.

2-3 dagar | Mellannivå | Max 14 pers | Boka ⟶

Masterclass i presentationsteknik

Är ni en grupp kollegor som ska tala under en konferens? Är ni en ledningsgrupp som behöver slipa på era presentationer till personalkonferensen? Är ni en grupp kollegor som ska…

½ -1 dag | Avancerad nivå | Max 6 pers | Boka ⟶

Pedagogik för utbildare

Den skicklige pedagogen har två roller: talare och processledare. Dessa roller tittar vi närmare på i denna kurs. Vi ägnar oss särskilt åt metoder för att involvera kursdeltagarna och skapa…

1-2 dagar | Mellannivå | Max 14 personer | Boka ⟶

Retorik

Retoriken uppstod i Grekland för 2400 år sedan. I kursen lär vi oss hur retoriken kan hjälpa oss till ett levande och effektivt tal. Kursen innehåller övningar där vi omsätter och testar…

1 dag | Grundnivå | Max 20 personer | Boka ⟶