Kursen passar…

er som då och då har uppdrag som utbildare. I grunden är ni kanske ledare, chefer, informatörer, säljare, utbildare, jurister, ingenjörer, ämbetsmän, läkare eller ekonomer. Kursen kan också skräddarsys professionella utbildare och lärare.

Du lär dig

  • planera och lägga upp en utbildning
  • använda pedagogiska metoder och tekniker
  • involvera deltagarna
  • skapa att lärande klimat
  • framträda på ett levande, säkert och förtroendefullt sätt
  • bli mer medveten om vem du är i andras ögon

Ur innehållet

DAG 1

KURSDELTAGAREN OCH SYFTET • Vem är kursen tänkt för – allt handlar om att förstå kursdeltagaren • Hur formulerar vi kursens syfte så att kursdeltagarna får nytta av kursen? 

PLANERING OCH FÖRBEREDELSER • Hur går man till väga för att förbereda en utbildning? • Hur arbetar man med manus? • Hur bygger kursen flexibelt så att man enkelt kan göra förändringar om det skulle behövas?

PEDAGOGENS TVÅ ROLLER Den skicklige pedagogen har två roller: talare och processledare • Vilka är fördelarna med att se pedagogiken som två skilda roller

PRESENTATÖRSROLLEN • Hur viktigt är egentligen kroppsspråket? • Etos, logos och patos – vad kan retoriken lära oss? • Hur använder man retoriska metoder på ett effektivt vis? • Berättarteknik som pedagogisk metod

PROCESSLEDARROLLEN • Hur bygger man ett involverande klimat? • Hur  hanterar man olikheterna i gruppen?

PEDAGOGENS VERKTYGSLÅDA • Vi tittar närmare på ett antal enkla tekniker för att få deltagarna att känna sig delaktiga i kursen

TILLVAL: DAG 2

KONSTEN ATT ANVÄNDA HJÄLPMEDEL • Hur använder man presentationsprogram i datorn effektivt? • När är det smart att använda whiteboard eller blädderblock?

PRAKTISK ÖVNING: EGEN KURSMODUL • Deltagarna håller en ”minikurs” inför gruppen och får feedback på denna

KURSDOKUMENTATION • Hur sätter man samman en effektiv dokumentation?

TRÄNINGSTIPS • Hur tränar man vidare i pedagogrollen?

Dokumentation

Huvuddokumentation är Talarkokboken och Möteskokboken

Förberedelser

Till kursdag 2 ska deltagarna förbereda ett 5-15 minuter långt kursavsnitt.

Utbildare

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Erik är fil. kand. i statskunskap, men har också läst matematik, ekonomisk historia, fysik och…

Lär känna Erik ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik föreläser om bemötande, mötesledning och presentationsteknik. Han utbildar också i svåra samtal i vårt Kommunikationslabbet® och arbetar med personlig talarträning och…

Lär känna Fredrik ⟶

Kostnadsfri förfrågan

Med detta formulär kan du göra en kostnadsfri förfrågan om vad det skulle kosta att boka kursen nedan till din arbetsplats. Du är också varmt välkommen att ringa oss på 031 743 34 40 så hjälper vi dig.


MejlTelefonAndra kurser inom effektiva möten

Mötesledning i praktiken

Kursen ger deltagarna en grundläggande utbildning i konsten att leda möten. Kursdagen är praktisk. Vi talar om vad som ligger i mötesledarrollen och hur du på bästa sätt axlar den…

1 dag | Max 14 personer | Boka ⟶

Chefen som mötesledare

Att leda och delta i möten är en oundviklig del av chefens vardag. Effektiva möten, med hög grad av interaktion och ett tydligt syfte, är ett smidigt sätt att leda…

1 dag | Max 14 personer | Boka ⟶