Webbinariet passar…

alla som vill göra sina hybridmöten effektivare och mer interaktiva.

Ur innehållet

OLIKA TYPER AV HYBRIDMÖTEN  • Hur ska man tänka i ett mindre arbetsgruppsmöte? • Hur skapar man en hybridkonferens eller ett hub-möte?

HUR MAN PLANERAR ETT HYBRIDMÖTE • Förutsättningarna: plattformen och verktygen • Hur disponerar och tidsplanerar man?

HUR MAN LEDER ETT HYBRIDMÖTE  • Hur skiljer det sig att leda hybridmöten jämfört med digitala möten och fysiska möten? • Vad krävs av mötesledaren? • Delat ledarskap som en teknik • Hur kan man bli vän med kameran?

MÖTESMETODER FÖR HYBRIDMÖTE • Hur skapar man interaktivitet? • Hur åstadkommer man dynamik? • Hur får man deltagarna att komma till tals? • Mötesmetoder som fungerar

HUR ORDNAR MAN MÖTESRUMMET • Hur säkerställer vi att alla syns och hörs?  • Vilken utrustning behöver vi ha? • Hur placerar vi deltagarna?

HUR DELTAR MAN EFFEKTIVT • Hur ska vi bete oss som mötesdeltagare som deltar fysiskt respektive digitalt? • Vilka gemensamma regler fungerar?

FRÅGESTUND & EFTERSNACK • Vad vill du veta mer om?

 

Föreläsare

Erik Mattsson

Erik Mattsson grundade Ordrum 1996. Han är verksam som föreläsare, moderator och utbildare i kommunikation. Han har skrivit Talarkokboken och Möteskokboken (den senare tillsammans…

Lär känna Erik ⟶

Fredrik Mattsson

Fredrik Mattsson är föreläsare, utbildare och rådgivare inom kommunikation. Fredrik föreläser om bemötande, mötesledning och presentationsteknik. Han utbildar också i svåra samtal i vårt Kommunikationslabbet® och arbetar med personlig talarträning och…

Lär känna Fredrik ⟶

    Samarbetspartner

    Kursen genomförs i samarbete med Svenska Möten.

    Vill du boka ett internt webbinarium?

    Webbinariet går också att beställas företagsinternt direkt till din organisation, om du vill ha en offert använd formuläret nedan:

    Hur vill du bli kontaktad?MejlTelefon