Hur komma framåt i processen? Hur fånga idéer och kliva ett steg närmare målet? Det var några av frågorna som stod i fokus när Ordrums Fredrik Mattsson ledde ett processmöte med projektgruppen inför konferensen Drogfokus 2018. Med hjälp av kreativa mötesmetoder och en fokuserad grupp med gemensam målbild tog vi tillsammans några konkreta steg framåt mot det uppsatta målet.Bilden från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, där vi var för processmötet. Den 19 januari 2018 har Ordrum en öppen kurs i mötesledning, där du som mötesledare får tips och idéer kring ditt eget mötesledande. Se mer under rubriken Öppna kurser på denna hemsida. Vill du ha hjälp med att leda ditt processmöte.

Top