För att feedbacken inte ska bli alltför svepande har vi avgränsat oss till tre vanliga (yrkes)roller. Återkopplingen handlar om hur väl du fungerar i dessa roller, inte om hur du uppfattas i största allmänhet. Den feedback du får är anonymiserad – så du kan inte heller se vem som tycker vad. Förutom att du får en bild av hur duktig du är på ett antal för rollen viktiga färdigheter får du också redan på hur viktiga deltagarna tycker att dessa färdigheter är.

Här köper du en eller flera licenser och börjar din träning.

Talare
Hur uppfattas du när du talar inför en grupp?
Samtalsledare

Hur uppfattas du när du leder ett samtal?

Mötesledare

Hur uppfattas du i rollen som mötesledare?

Top