Träningsmomenten kan antingen genomföras fristående eller kombineras med våra kurser eller föreläsningar. Vi kan bland annat erbjuda:

Kommunikationslabbet där du kan öva svåra kommunikationssituationer.
Talarträning där du kan få enskild rådgivning och stöd.

Top