Under de markerade rubrikerna TALA BÄTTRE, MÖTAS BÄTTRE, BEMÖTA BÄTTRE, SKRIVA BÄTTRE samt LEDA BÄTTRE ovan hittar du underrubriken TRÄNING.

Träningsmomenten kan antingen genomföras fristående eller kombineras med våra kurser eller föreläsningar. Vi kan bland annat erbjuda:
Kommunikationslabbet där du kan öva svåra kommunikationssituationer.
Talarträning där du kan få enskild rådgivning och stöd.